BIULETYN INFORMACYJNY
18 grudnia 2020

Dzisiejszy Biuletyn rozpoczniemy od informacji na temat nowej oferty grupowego ubezpieczenia dla pracowników całej Grupy Kapitałowej. Od dłuższego czasu m.in. nasza organizacja podnosi kwestie ujednolicenia różnych programów we wszystkich Spółkach GK. Mamy już wspólny Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Benefity, a teraz przyszedł czas na kolejny etap czyli ubezpieczenia. W tym celu został powołany przez Pracodawcę zespół do wypracowania oferty z dostawcą. Od razu spieszę się zaznaczyć, że do Zespołu nie została zaproszona żadna z organizacji związkowych i nie mieliśmy wpływu na efekt końcowy propozycji. I tak, po kilku miesiącach negocjacji została przedstawiona nowa propozycja, którą każda ze Spółek będzie wdrażała w 2021 roku. W nowej ofercie PZU są dwie opcje – z antyselekcją i bez antyselekcji. Pracodawca będzie samodzielnie wybierał, który pakiet będzie wprowadzał w swojej Spółce. Cieszy nas fakt, że standaryzacja w GK idzie pełną parą. Po zakończeniu procesu związanego z ubezpieczeniami grupowymi, mamy nadzieję, iż kolejną będzie standaryzacja dofinasowania do zakupu okularów korygujących na poziomie PKN ORLEN S.A. Nasza organizacja będzie mocno namawiała na to, aby wprowadzić identyczne zasady dla pracowników wszystkich Spółek.

 

Kolejnym tematem dzisiejszego Biuletynu jest Komisja BHP w PKN ORLEN S.A. Podczas ostatniego (kwartalnego) spotkania, nasza organizacja po raz kolejny podniosła temat bezpieczeństwa pracowników w kontekście panującej pandemii covid-19. Nasza propozycja jest prosta. Raz w tygodniu, każdy pracownik poddawany byłby badaniom (testom) antygenowym, które aktualnie są na bardzo wysokim poziomie. Jako ciekawostkę dodam, że jeden z pracodawców z ważnej Spółki współpracującej z naszą GK, testuje swoich pracowników i co tydzień kilku pracowników dowiaduje się, że są zakażonymi, mimo braku objawów.

Dodam, że po otrzymaniu dodatniego wyniku, pracownik kierowany jest na profesjonalne testy wymazowe, które jak dotychczas prawie w 100% potwierdziły zakażenie. Dzięki tej metodzie weryfikacji, chorzy bezobjawowi, nie roznoszą (nieświadomie) wirusa wśród koleżanek i kolegów. Czekamy na decyzję pracodawcy czy nasza Spółka przychyli się do tej propozycji, która może nie tylko uratować ciągłość produkcji ale również (co najważniejsze) zdrowie i życie ludzkie. O dalszym rozwoju sytuacji będziemy i formowali Was na bieżąco.

 

Kolejnym tematem jest rozpoczęcie negocjacji w ramach aneksu do ZUZP w Basell Orlen Polyolefins. Jak informowaliśmy Was w poprzednich Biuletynach, sytuacja w Basellu powoli robi się napięta. Całą sytuację zaogniło jeszcze bardziej, rozdysponowanie tak zwanych uznaniówek, które zamiast być uznaniem dla pracowników, stało się narzędziem do wyrównania płac w Spółce. Aktualnie pracodawca zaproponował kilka rozwiązań w ramach negocjacji aneksu do ZUZP, o których będziemy rozmawiać w najbliższym czasie. Oczywiście o efektach będziemy informowali na bieżąco.

 

Ostatnim tematem jest nasz wspólny wniosek (wraz z Solidarnością) do Zarządu CM Medica, o rozważenie premii dla swoich pracowników w związku z ich zaangażowaniem w tym jakże trudnym czasie. Z naszych informacji wiemy, że Zarząd przychylił się do naszej propozycji i pracownicy otrzymali dodatkowe fundusze.

 

 

 

 

Kończąc dzisiejszy Biuletyn, na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. Kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.

 

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.