BIULETYN INFORMACYJNY
25 stycznia 2021

 

 

 

Witamy w pierwszym Biuletynie 2021 roku. Z tej okazji wszystkim pracownikom, a w szczególności naszym Członkom Związku życzymy w nowym 2021 roku wszelkiej pomyślności zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.

 

Początek roku, to jak zawsze gorący temat, który nurtuje wszystkich pracowników PKN ORLEN S.A. jak i Grupy Kapitałowej. Tematem tym, jak corocznie, jest wzrost wynagrodzeń na 2021 rok. W ostatnich dniach otrzymaliśmy informację od Pani Wioletty Kandziak, Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr o tym, iż pracodawca przygotowuje stosowne materiały niezbędne do rozpoczęcia negocjacji. Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 29.01.2021 roku. O postępach tegorocznych negocjacji będziemy informowali Was na bieżąco.

 

Pozostając w tematyce, która od dłuższego czasu zagościła w naszym życiu, a mianowicie wirusa covid-19, nasza organizacja wraz z Solidarnością oraz Ruchem Ciągłym złożyliśmy następujące zapytanie:

 

Zespół ds. koordynacji działań

w związku z potencjalnym ryzykiem

zakażenia koronawirusem

 

Szanowni Państwo,

Organizacje związkowe: Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność" PKN ORLEN S.A. oraz Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., w związku z licznymi zapytaniami pracowników, zwracają się do Zespołu o wyjaśnienie poniższej kwestii.

 

Od kilkunastu dni trwa długo oczekiwany przez część naszego społeczeństwa proces szczepień obywateli przeciw COVID-19.

Z informacji jakie uzyskaliśmy z publikacji rządowych, szczepienia odbywać się będą etapami, obejmującymi poszczególne grupy przypisane do danego etapu szczepień. W etapie 2 znajduje się zapis mówiący o tym, że uprawnionymi do szczepień w tym etapie są osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności Państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne. Właśnie ten zapis powoduje dyskusje wśród pracowników naszego Koncernu, którzy zadają nam pytanie: czy nasza Firma, Grupa Kapitałowa bądź poszczególne Spółki będą zaliczane do tej grupy obywateli.

 

Niestety pomimo naszych wysiłków, nie jesteśmy w stanie w gronie związków zawodowych odpowiedzieć na to pytanie. Nigdzie nie możemy znaleźć bardziej konkretnych zapisów kwalifikujących osoby do poszczególnych etapów szczepień – nie ma w tej sprawie żadnego rozporządzenia czy też ustawy.

 

W związku z powyższym, wspomniane pytanie kierujemy do Zespołu ds. koordynacji działań w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem, oczekując konkretnej odpowiedzi, na którą czekają pracownicy Grupy Kapitałowej ORLEN.

 

Po uzyskaniu odpowiedzi będziemy informowali Was na bieżąco. Oczywiście zachęcamy wszystkich zainteresowanych w udziale w programie szczepień, bez którego, zdaniem naukowców i medyków, nie będziemy wstanie wygrać z pandemią.

 

Kolejnym tematem dzisiejszego Biuletynu to wchodzący nowy program grupowego ubezpieczenia dla Grupy ORLEN. W komunikacie dla całej grupy można przeczytać:
 

Z dniem 01.02.2021 roku zacznie obowiązywać Nowy Program Grupowego Ubezpieczenia na Życie PZU Typu P Plus. Program jest dedykowany pracownikom Grupy ORLEN oraz członkom ich rodzin i wiąże się z potrzebą wypełnienia odpowiednich deklaracji zarówno przez osoby chcące kontynuować jak i przystąpić do grupowego ubezpieczenia.

 

Nowa oferta ubezpieczeniowa, zawiera wzbogaconą ofertę w stosunku do aktualnie obowiązującej:

  • 8 wariantów ubezpieczenia do wyboru, zróżnicowanych pod względem zakresu ochrony i wysokości sum ubezpieczenia oraz składek,
  • nowe świadczenia, głównie związane z ochroną dzieci, np.: pobyt dziecka w szpitalu, uszczerbek na zdrowiu dziecka,
  • podwyższone kwoty świadczeń, w stosunku do dotychczas obowiązujących,
  • zwiększony katalog ciężkich zachorowań objętych ochroną ubezpieczeniową, z 17 do 22 i 36 jednostek chorobowych w zależności od wariantu.

 

Nowa oferta ubezpieczeniowa zawiera także nowe produkty takie jak:

  • dodatkowa ochrona zdrowia,
  • dodatkowe ubezpieczenie w razie wypadku (WRW).

 

Dla posiadaczy grupowego ubezpieczenia na życie została wynegocjowana 20% zniżka na wybrane ubezpieczenia majątkowe w PZU.

Osoby zainteresowane kontynuacją lub przystąpieniem do grupowego ubezpieczenia, zachęcamy do uważnego zapoznania się z poniższymi informacjami.

 

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

Pracownik, jego współmałżonka/współmałżonek, dzieci pow. 16 roku życia (nie dotyczy dodatkowego ubezpieczenia w razie wypadku WRW, do którego mogą być zgłoszone osoby pełnoletnie), partnerka/partner.

 

W jakim terminie i gdzie złożyć dokumenty?

 

Nowy program ubezpieczenia grupowego zacznie obowiązywać:

  • od 1 stycznia 2021 roku – dla osób, które dostarczą prawidłowo wypełnioną i podpisaną deklarację do 15 grudnia 2020 roku,
  • od 1 lutego 2021 roku – dla osób, które dostarczą prawidłowo wypełnioną i podpisaną deklarację do 20 stycznia 2021 roku,
  • od 1 marca 2021 roku – dla osób, które dostarczą prawidłowo wypełnioną i podpisaną deklarację do 18 lutego 2021 roku.

 

Kolejnym dzisiejszym tematem jest kolejne spotkanie w ramach negocjacji aneksu do ZUZP w Basell ORLEN Polyolefins. Jak informowaliśmy Was w ostatnich Biuletynach, negocjacje mówiąc delikatnie idą „jak krew z nosa”. Na spotkaniu (telekonferencji), które odbyło się w drugiej połowie grudnia ubiegłego roku, pracodawca w końcu przedstawił nową propozycję, jaką jest (dodatkowa) nagroda roczna. W naszym mniemaniu, to już „znaczący” krok w kontekście wielomiesięcznych negocjacji, w których za każdym razem spotykaliśmy się z przysłowiowym murem. Niestety pracodawca oprócz swojej propozycji, ogólnie nie odniósł się do naszych pomysłów, które zgłosiliśmy na wstępie negocjacji. Dlatego poprosiliśmy przedstawicieli pracodawcy o konkretne wypowiedzi dotyczące naszych wniosków i wtedy drogą negocjacji możemy dojść w końcu do jakiegoś wspólnego, od wielu lat oczekiwanego aneksu. Aneksu, który wniesie wymierne korzyści dla załogi, a nie będzie tylko kosmetycznym „pudrowaniem” dokumentu, który został wynegocjowany w 2005 roku i przystaje wyłącznie do tamtych czasów. Oczywiście o postępach w negocjacjach będziemy zainteresowanych pracowników informowali na bieżąco.

 

Ostatnim tematem Biuletynu jest nasze dzisiejsze wystąpienie do Prezesa Spółki ORLEN Oil, w sprawie godzin nadliczbowych. Oto treść pisma:

 

Pan

Janusz Fudała

Prezes Zarządu

ORLEN Oil Sp. z o.o.

 

Dotyczy: pracy w godzinach nadliczbowych.

 

Szanowny Panie Prezesie,

 

W związku z potrzebami pracodawcy, wynikającymi z sytuacji rynkowej, Pracodawca podjął decyzję o zwiększeniu ilości produkcji, poprzez uruchomienie pracy w sobotę i niedzielę w obu lokalizacjach Spółki (Trzebinia i Jedlicze).

W związku z powyższym występuje konieczność wykonywania pracy w nadgodzinach.

Na tą chwilę dyspozycje kierowników są w tej sprawie takie, że wypracowane ponadnormatywne godziny, pracownicy w późniejszym czasie odbiorą.

Jednak biorąc pod uwagę ilość godzin, która jest generowana w związku z potrzebami pracodawcy, odebranie czasu wolnego będzie bardzo trudne.

Już teraz pracownicy w związku ze zwiększoną produkcją, nie mogą skorzystać z urlopów wypoczynkowych, a część z nich ma jeszcze dużo zaległego urlopu.

 

W związku z powyższym wnioskujemy o to, aby za dodatkową pracę w weekendy Pracodawca niezwłocznie, nie czekając na koniec kwartału, wypłacił pracownikom pieniądze za wypracowane nadgodziny.

 

Takie rozwiązanie jest stosowane w PKN ORLEN S.A. i bardzo ułatwia Pracodawcy organizowanie pracy w weekendy.

 

Nie bez znaczenia jest także fakt, że w dużej mierze dzięki właśnie tym grupom pracowniczym w czasie pandemii, pracodawca wygenerował w ubiegłym roku bardzo duży zysk.

 

Proszę o informację zwrotną o podjętych przez pracodawcę decyzjach w tej sprawie.

 

Jak tylko dostaniemy odpowiedź od Pracodawcy Spółki w tym temacie, natychmiast poinformujemy zainteresowanych.

 

 

Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i słonecznego weekendu. Natomiast wszystkim pracownikom, którzy w tym czasie pracują, życzymy spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

 

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.