BIULETYN INFORMACYJNY
15 lutego 2021

 

W dniu 29.01.2021 roku, zgodnie z art. 41 ZUZP, odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące negocjacji płacowych w PKN ORLEN S.A. W trakcie spotkania, przedstawiono nam dane dotyczące sytuacji finansowej całej Grupy Kapitałowej za 2020 rok, dane rynku pracy oraz przedstawiono wskaźniki zarówno micro jak i makroekonomiczne. Niestety w prezentacji przedstawionej przez stronę pracodawcy większość wskaźników wygląda, mówiąc oględnie, nieciekawie. W ubiegłorocznych zestawieniach „królował” kolor zielony, natomiast tegoroczne prezentacje zdominował już czerwony i to w większości lokował się poniżej planów. Niestety każdy zdaje sobie sprawę z tego, co dzieje się na świecie w ostatnim roku i jak to się przekłada na firmy ze wszystkich branż. Jednak mimo wszystko, po ostatnich prezentacjach (ubiegłotygodniowych) wyników PKN ORLEN S.A. i wypowiedziach członków Zarządu PKN ORLEN S.A. obraz jawi się o wiele bardziej kolorowo, niż zobaczyliśmy to w prezentacjach. I tej wersji będziemy się trzymali. Wierzymy, że w tym roku również „dogadamy się” z pracodawcami i pracownicy kolejny rok będą mogli cieszyć się z sukcesu, którego są nieodzowną częścią. Kolejne spotkanie negocjacyjne odbędzie się 17 lutego 2021 roku. O postępach będziemy informowali Was na bieżąco.

 

Następnym tematem dzisiejszego Biuletynu, to prace nad zmianą lub reorganizacją procesów zakupowych w Grupie Kapitałowej. Otrzymujemy wiele zapytań od naszych członków: jak będzie przebiegał ten proces, kto zmieni pracodawcę, a kto pozostanie i w jakim zakresie w swojej Spółce? Czy pracownicy z innych regionów będą zmuszeni do alokacji? Na te jak i inne pytania nie znamy dziś odpowiedzi, natomiast mamy nadzieję poruszyć te sprawy na najbliższym spotkaniu z Panią Dyrektor Wiolettą Kandziak. Oczywiście zapewniamy wszystkich pracowników, a w szczególności naszych członków o tym, iż będziemy bacznie monitorować ten proces, a o dalszych planach informować Was na bieżąco.

 

Kolejnym tematem są konsultacje dotyczące zapewnienia pracownikom ORLEN Południa okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Nasza organizacja wniosła do propozycji pracodawcy kilka znaczących uwag. Pierwszą z nich to wykreślenie zapisu, że pracodawca nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów zakupu okularów, które używane będą zarówno do obsługi monitora ekranowego, jak i do innych celów życia codziennego (np. czytanie, jazda samochodem). Oczywiście uważamy to za absurd! Podstawą zapisu powinien być fakt, że okulary używane są do monitora. Czytając literalnie zapisy zaproponowane przez pracodawcę wynika, że pracownik podczas wykonywania swoich czynności powinien co chwilę zmieniać okulary, gdy spogląda w monitor lub czyta coś poza nim. Kolejna nasza uwaga, to wysokość refundacji kosztów zakupu, która jest jedną z najniższych, jak nie najniższa w całej Grupie Kapitałowej. Od dłuższego czasu podnosimy kwestię kolejnego ujednolicenia przepisów dla całej Grupy Kapitałowej, dotyczących tym razem refundacji zwrotów kosztów okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorach.

 

 

W poniedziałek otrzymaliśmy informację, że przywrócona zostaje możliwość realizacji badań okresowych dla pracowników Grupy ORLEN. W komunikacie jaki otrzymaliśmy możemy m.in. przeczytać:

 

Pracownicy Grupy ORLEN, którzy zostali skierowani przez pracodawców na badania, ale nie wykonali ich w związku z decyzją o zawieszeniu ich realizacji, mogą umawiać się, w miarę dostępności terminów w placówkach medycznych. Chcielibyśmy również poinformować, że w niektórych placówkach podwykonawczych, które ze względu na sytuację epidemiczną nie świadczą usług w pełnym zakresie, mogą pojawić się przejściowe problemy. W przypadku wystąpienia tych trudności, należy skontaktować się z infolinią operatora głównego, który udzieli informacji o najbliższej placówce, gdzie badania mogą być wykonane

W związku z tym, że stan epidemii nie został odwołany, pracodawcy mogą nadal korzystać z przywileju jaki daje ww. zapis Ustawy i wykonywanie badań nie jest obecnie obligatoryjne. Chcąc jednak uniknąć istotnych zaległości w zakresie wykonywania badań okresowych, przywracamy możliwość ich realizowania.

 

 

 

Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i słonecznego weekendu. Natomiast wszystkim pracownikom, którzy w tym czasie pracują, życzymy spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.