BIULETYN INFORMACYJNY
05 marca 2021

 

 

Dzisiejsze informacje rozpoczynamy od zakończonych negocjacji płacowych w PKN ORLEN S.A. Po tegorocznych trudnych negocjacjach, w dniu dzisiejszym tj. 04.03.2021 roku strony porozumienia doszły do kompromisu, w wyniku czego nastąpiło podpisanie Porozumienia płacowego w PKN ORLEN S.A. na 2021 rok na następujących warunkach:

 

1. Obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych uprawnionych Pracowników zatrudnionych w kat. zaszeregowania: I – VII, w wysokości 150 PLN brutto, od miesiąca marca 2021 r.

2. Wypłatę nagród jednorazowych w łącznej wysokości 3000 PLN brutto na jednego uprawnionego Pracownika, z podziałem:- 1500 PLN brutto dla każdego uprawnionego Pracownika w miesiącu marcu 2021 r.- 1500 PLN brutto dla każdego uprawnionego Pracownika w miesiącu grudniu 2021 r.

3. Jednocześnie każdy pracownik otrzyma w 2021 r. doładowanie Karty Zakupowej na kwotę 515 PLN umożliwiającej dokonywanie zakupów na stacjach PKN ORLEN.

4. Waloryzację zryczałtowanego dodatku zmianowego oraz dodatku za pełnienie obowiązków Ratowników Chemicznych wypłacanych uprawnionym Pracownikom o wskaźnik 2,7%.5. Wzrost miesięcznej składki podstawowej finansowej przez Pracodawcę, dla uprawnionych Pracowników w ramach Pracowniczego Programu Emerytalnego o wskaźnik 2,7%.6.

 

Wzorem ubiegłego roku, Pracodawca przekaże dodatkowe środki (poza Porozumieniem) na awanse, a tym samym na wzrosty wynagrodzeń pracowników.

 

Pragnę podkreślić, że tegoroczne podwyżki są efektem bardzo trudnych negocjacji, w jakże bardzo ciężkim okresie. Obie strony przedstawiały swoje argumenty i mocno ich broniły. Dlatego jak to już bywało w historii, strony pomimo daty zapisanej w ZUZP (koniec lutego), postanowiły dać sobie jeszcze jedną szansę, aby znaleźć kompromis na miarę dzisiejszych problemów. Strona związkowa – mimo, że do końca nie jest usatysfakcjonowana wysokościami podwyżek – to miała „z tyłu” głowy fakt, że bywały już czasy kiedy przy braku podpisanego porozumienia, pracodawca samodzielnie podejmował decyzję i wydawał w tej sprawie stosowny komunikat. I jak większość z Was wie, na swoich warunkach, które zawsze były inne od tych leżących jako ostatnie na stole. Ponadto wierzymy również, że zawarte porozumienie w PKN ORLEN S.A., będzie jednocześnie zielonym światłem dla Zarządów Spółek do rozpoczęcia rozmów w całej Grupie Kapitałowej. Mamy nadzieję, że wynegocjowane wartości w „Spółce matce” będą implementowane do „Spółek córek”, na tym samym poziomie wzrostu wynagrodzeń, co przy braku porozumienia w Orlenie stałoby pod znakiem zapytania w Spółkach. Ponadto zwróciliśmy się z wnioskiem do pracodawcy, aby tegoroczne rekomendacje co do nagród świątecznych, zawierały wielokrotnie podkreślany solidaryzm i aby nagrody świąteczne wypłacone pracownikom były nie niższe niż 1000 PLN na każde ze Świąt (są Spółki, w których te nagrody niestety były w wysokościach np. 500 PLN lub 800 PLN).

 

Kolejnym tematem dzisiejszego Biuletynu jest zakończenie negocjacji Aneksu do ZUZP w Basell Orlen Polyolefins. W ramach negocjacji stronie związkowej udało się wynegocjować:– nagrodę roczną,– dodatek dla pracowników pracujących w systemie dwuzmianowym,– coroczną waloryzację dodatku zmianowego,– zwiększenie odprawy emerytalnej. Powyższe cieszy, zwłaszcza z dwóch nowych elementów: nazywanej potocznie „13” oraz postulatu, który wielokrotnie podnosiła nasza organizacja, tj. dodatku dla pracowników pracujących w systemie dwuzmianowym w wysokości 150 zł. W tej Spółce odbyło się również pierwsze spotkanie w ramach negocjacji płacowych, na którym strona pracodawcy przedstawiła wyniki i dane za ostatni rok. O dalszych efektach będziemy informowali na bieżąco.

 

W związku ze zbliżającym się Dniem Kobiet, pragniemy złożyć wszystkim kobietom życzenia, wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, by w każdym dniu roku uśmiech na Waszej twarzy gościł tak samo często, jak w tym dniu. Bądźcie zawsze szczęśliwe, złym losom nieznane, uprzejme, czułe, tkliwe, przez wszystkich kochane.

 

Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i słonecznego weekendu. Natomiast wszystkim pracownikom, którzy w tym czasie pracują, życzymy spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.