BIULETYN INFORMACYJNY
23 marca 2021

 

Dzisiejszy Biuletyn zaczniemy od sprawy związanej z centralizacją zakupów w ramach Grupy Kapitałowej. Od pewnego czasu nasza organizacja otrzymuje szereg niepokojących informacji od naszych członków ze Spółek, że prowadzone są pewne analizy, mające na celu w przyszłości przejęcie części lub całości obszarów zakupowych ze Spółek i przeniesienie ich do centrali czyli PKN ORLEN S.A. W związku z tym nasi członkowie zadają nam następujące pytania: w jakiej formie zostaną przeniesieni do Orlenu, czy wszyscy, na jakie stanowiska i z jakimi wynagrodzeniami? Ze względu na fakt, iż nikt do tej pory nie sygnalizował organizacjom związkowym, iż planowany jest taki proces, fakt ten wzbudził również i u nas pewien niepokój. W związku z tym podczas jednego ze spotkań z Panią Dyrektor Wykonawczą ds. Kadr Wiolettą Kandziak poruszyliśmy ten temat oraz zadaliśmy Pani Dyrektor szereg pytań. W odpowiedzi na nie usłyszeliśmy, że proces ten jest na etapie projektu, ale zapewnia nas, iż żaden z pracowników nie ma powodów do zmartwień. Poinformowała nas również, że nie zna wszystkich szczegółów, dlatego w najbliższym czasie zostanie zorganizowane stosowne spotkanie z osobami odpowiedzialnymi za ten projekt.W ubiegłym tygodniu odbyło się takie spotkanie, w którym udział wzięły osoby z Biura Zakupów pod przewodnictwem Pana Michała Drewnioka – Dyrektora Biura Wsparcia Operacyjnego i Projektów Zakupów oraz pracownicy HR na czele z Panem Marcinem Fideckim – Dyrektorem Biura Zarządzania Wynagrodzeniami i Benefitami. Przedstawiciele Biura Zakupów przedstawili zarys reorganizacji, który ma na celu centralizację zakupów na poziomie 70% dotychczasowych kompetencji Spółek. Pozostałe 30% zadań „lokalnych” pozostanie w poszczególnych firmach. W związku z tym poinformowaliśmy przedstawicieli HR, że jako związki zawodowe zwracamy szczególną uwagę na fakt, iż proces centralizacji biura zakupów nie powinien skutkować2zwolnieniami pracowników, czy zmianą miejsca świadczenia pracy – w przypadku Spółek zlokalizowanych poza Płockiem. Poinformowaliśmy pracodawcę o tym, iż cały projekt budzi coraz więcej niepotrzebnych emocji, a brak odpowiedzi na kluczowe pytanie dotyczące przyszłości zatrudnienia, nie pomaga w szybkiej i przede wszystkim sprawnej realizacji planu. Z informacji jakie otrzymaliśmy, pierwsze Spółki rozpoczną wdrożenie już za kilka miesięcy – a pracownicy nadal niestety nic nie wiedzą na temat swojej przyszłości. W odpowiedzi usłyszeliśmy od Pana Dyrektora Marcina Fideckiego, że celem projektu jest wzrost efektywności procesowej i przekształcenie organizacji zakupowej w centralną organizację dla GK ORLEN. Wskazał również, że na dzień dzisiejszy prowadzone są prace analityczne w zakresie procesów biznesowych, struktury organizacyjnej, odpowiedzialności w procesach zakupowych, których skutkiem będzie określenie działań w obszarze kadrowym, które związane będą z alokacją etatów przypisanych do centralizowanych funkcji. Podkreślił, że głównym celem projektu centralizacji nie jest redukcja zatrudnienia. Niestety, ostatnie zdanie mówiące, że nie jest to „główny” cel oraz brak jasnych deklaracji dotyczących przyszłości pracowników, którzy nie znajdą zatrudnienia w PKN ORLEN (z naszej wiedzy prowadzone są analizy dotyczące doświadczenia i zakresu prac poszczególnych pracowników) oraz nie będzie dla nich miejsca w okrojonych „mini” działach zakupów w rodzimej Spółce, powoduje coraz to większe niepokoje. Kolejne pytanie, co z pracownikami ze Spółek, np. Włocławka, Trzebini czy Warszawy? Czy będą zmuszeni do zmiany miejsca zatrudnienia? Co z wynagrodzeniami pracowników, którzy pozostaną lub będą zmuszeni do przebranżowienia? – Niestety na te oraz inne pytania nadal nie znamy odpowiedzi, natomiast jasno zakomunikowaliśmy pracodawcy, że zgodnie z posiadanymi uprawnieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, będziemy dążyć do właściwego zabezpieczenia interesów pracowników objętych procesem. O dalszych postępach będziemy informowali Was na bieżąco.

 

 

Kolejnym tematem dzisiejszego Biuletynu są negocjacje płacowe w Spółkach Grupy Kapitałowej. Na dzień dzisiejszy posiadamy już podpisane Porozumienia w Spółkach: ORLEN Administracja, ORLEN Asfalt, ORLEN Ochrona, ORLEN Eko, ORLEN Laboratorium, ORLEN KolTrans, ORLEN Południe, ORLEN CUK, Basell Orlen Polyolefins, CM Medica. Praktycznie dopinamy również (ustalamy ostatni szczegół) w ORLEN Projekcie. Cieszy nas fakt, iż deklaracje jakie padły podczas negocjacji płacowych w Orlenie, mają przełożenie na mandaty negocjacyjne jakie otrzymały Spółki Grupy Kapitałowej.3Często powtarzane słowa o wspólnym solidaryzmie ma przełożenie na Spółki. Ponadto, w końcu nie ma podziału na pracowników Spółek biedniejszych i bogatszych, za co pracodawcy jesteśmy wdzięczni. Mamy nadzieję, że przy takim podejściu jest szansa, aby negocjacje płacowe można było zamknąć do końca tego miesiąca. Oczywiście jest to optymistyczny wariant, a o efektach będziemy informowali Was na bieżąco.

 

Kolejna informacja dotyczy rozpoczęcia procedury wyborów tegorocznych laureatów Tytułu „Zasłużony Pracownik Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.” Tytuł nadawany jest w trzech kategoriach:

 za całokształt wzorowej pracy zawodowej,

 za szczególne osiągnięcia zawodowe,

 za postawę prospołeczną.

 

W kategorii za postawę prospołeczną kandydatów mogą zgłaszać m.in. pracownicy, przy czym należy pamiętać o tym, że wniosek o przyznanie tytułu powinien zostać podpisany/potwierdzony przez co najmniej 30 pracowników PKN ORLEN popierających daną kandydaturę. Możliwe jest dołączenie do wniosku poparcia kandydatury złożonego w formie elektronicznej za pośrednictwem e-maila.

 

Wnioski kandydatów do tytułu należy kierować do Biura Zarządzania Relacjami Społecznymi lub na adres e-mail: tomasz.gzik@orlen.pl do 31 marca br. Szczegółowe informacje na temat procedury wyborów laureatów tytułu można uzyskać pod numerem telefonu 24 256 98 95.Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i słonecznego weekendu. Natomiast wszystkim pracownikom, którzy w tym czasie pracują, życzymy spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.