BIULETYN INFORMACYJNY
16 kwietnia 2021

 

 

Dzisiejsze informacje zaczniemy od tematu, z którym zmagamy się od ponad roku. Koronawirus, covid, pandemia, to wyrazy, które kilka razy dziennie odmieniane są przez wszystkie przypadki. Nie ma w naszym otoczeniu osoby, która albo sama nie zapadła na tą chorobę lub ktoś z bliskich czy znajomych. Wśród tych osób są również te, które przegrały walkę z wirusem i niestety jest ich coraz więcej. W związku z tym, iż na całym świecie ruszyła akcja szczepień, która już dziś pokazuje jak wymierne korzyści przynosi (Wielka Brytania, Izrael), również nasz kraj rozpoczął akcję szczepień. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to łatwe pod kontem logistycznym. Duży kraj, relatywnie nieduża ilość punktów szczepień może powodować zatory, które przy zwiększonej ilości dostaw szczepionek są wręcz pewne. W związku z tym, iż Rząd przekazał informację o możliwości organizowania przez pracodawców szczepień przeciwko COVID-19, otrzymaliśmy w ostatnim tygodniu następującą informację od Pani Dyrektor Wioletty Kandziak:W odpowiedzi na pojawiające się zapytania dotyczące szczepień naszych pracowników, chciałabym poinformować, że podjęta została decyzja o przystąpieniu Grupy ORLEN do tego programu. Z uwagi na fakt, że warunkiem uruchomienia szczepień jest wyrażenie chęci zaszczepienia przez przynajmniej 500 pracowników planowane jest uruchomienie w Intranecie elektronicznej deklaracji, za pomocą której będzie możliwe zgłoszenie się do zaszczepienia.To pierwszy krok, który umożliwi nam oszacowanie liczby osób zainteresowanych szczepieniem, a następnie zaplanowanie i zorganizowanie procesu szczepień dla pracowników Grupy ORLEN.W kolejnej informacji przekazanej przez Panią Dyrektor możemy przeczytać między innymi:

 

Chciałabym poinformować, że uruchomiona została aplikacja „Szczepienie COVID19”, która dostępna jest w intranecie oraz po kliknięciu w link: https://projektywew.orlen.pl/aplikacje/covid19.Za pośrednictwem aplikacji zainteresowani pracownicy będą mogli, w terminie do 23 kwietnia br., złożyć deklarację przystąpienia do szczepienia przeciwko COVID-19, które organizowane jest w naszym Koncernie. Aplikacja udostępniona została również pracownikom spółek naszej Grupy Kapitałowej. W celu przesłania deklaracji w formie elektronicznej rekomendujemy uruchomienie aplikacji w przeglądarce internetowej Microsoft Edge lub Chrome. Osoby, które nie mają dostępu do komputera służbowego, będą mogły wypełnić deklarację zgłoszenia do szczepienia przeciwko COVID-19 w formie papierowej, po zwróceniu się do bezpośrednich przełożonych (stosowne informacje wraz z instrukcją postępowania w przypadku składania deklaracji papierowych, wysłane zostaną kierownikom komórek organizacyjnych).Tak jak Państwa informowałam, zebranie zgłoszeń pozwoli oszacować liczbę osób zainteresowanych szczepieniem, a następnie po spełnieniu warunków określonych przez Rząd, zaplanować i zorganizować we współpracy z naszymi partnerami medycznymi możliwość organizacji szczepień.

 

 

Kolejnym tematem dzisiejszego Biuletynu to sprawa „uwolnienia” etatów w spółce ORLEN Laboratorium. Podczas spotkania ze związkami zawodowymi Zarząd Spółki przekazał informację w zakresie wdrażanego systemu informatycznego LIMS. Pan Prezes w swoim wystąpieniu podkreślił, że jest to projekt strategiczny w Spółce, mający na celu dostosowanie pracy w laboratoriach do współczesnych standardów zarządzania laboratoriami. System przyczyni się również do poprawy efektywności pracy poprzez lepszą kontrolę i zarządzanie poszczególnymi procesami, co spowoduje realne korzyści zarówno finansowe jak i efektywnościowe. Dodatkowo, procesem wspierającym zachowanie ciągłości działania poszczególnych laboratoriów przy uwolnieniu 49 etatów jest kontynuowanie wdrażania zarządzenia procesowego w laboratoriach oraz zmiany organizacyjne polegające na łączeniu Pracowni laboratoryjnych o podobnym profilu działania/analityce i tym samym zwiększeniu elastyczności w zarządzaniu zasobami, w tym ludzkimi.Słowem „klucz” jest tu słowo „uwolnienie”. Niestety nie będziemy udawać, czy szukać zamienników tego wyrazu, bo powyższy zwrot oznacza, ni więcej ni mniej, jak zwolnienia pracowników. Zarząd widzi ratunek w odejściach na emeryturę, natomiast w przypadku ich3mniejszej ilości niż 49 nastąpi rozwiązanie/nieprzedłużanie umów czasowych. Oczywiście podczas wspomnianego spotkania wszystkie organizacje okazały ogromną dezaprobatę i brak zgody na takie działanie. W trakcie dyskusji w jednej z wypowiedzi strony pracodawcy padło stwierdzenie, że generalnie ludzie nie lubią zmian i wdrożenie nowego systemu budzi naturalny sprzeciw. Konkludując taką wypowiedź, należy powiedzieć po ludzku – na litość boską, jak pracownicy mają się cieszyć, skoro takie „innowacje i ulepszenia” pozbawiają ich pracy, jeszcze w tak trudnym okresie jakim jest pandemia! Żadna z organizacji działających w tej Spółce nie wyrazi na takie działania zgody. Czekamy na dalsze propozycje pracodawcy, jak rozwiązać ten problem w sposób cywilizowany, który będzie akceptowalny dla wszystkich stron. O dalszym rozwoju sprawy będziemy informowali na bieżąco.

 

Kolejnym tematem z Grupy Kapitałowej są dobiegające do końca negocjacje płacowe w Spółkach. Do Świąt Wielkanocnych podpisaliśmy porozumienia w większości z nich. Na dzień dzisiejszy pozostało dopiąć kwestię wyłączenia niektórych grup zawodowych z podwyżek w spółce ORLEN Projekt oraz co będzie trudniejsze, m.in. wzrost nagród w spółce ORLEN Oil. Należy dodać, że ta Spółka w ubiegłym roku, dzięki wdrożeniu nowego asortymentu (płynu dezynfekującego), osiągnęła ogromny zysk. Prezes Zarządu, podczas spotkań z załogą, dziękował pracownikom za ich ogromny wkład, dzięki któremu Spółka jest w tak dobrej kondycji. Niestety na podziękowaniach i „uścisku” dłoni jedynie się skończyło. Kiedy przyszło do negocjacji nie było już tak różowo. Oczywiście wszystkie organizacje działające w tej Spółce, stoją na stanowisku, że podziękowania Zarządu są ważne ale dobrze by było, aby szły razem z kwestiami wymiernymi czyli pieniędzmi. Bo przecież za dziękuję, nie wyremontujemy domu czy nakarmimy rodziny.Następny temat to powrót Spółki OTP (dawny ORLEN Transport) do Grupy Kapitałowej ORLEN. Jak już powszechnie wiadomo z dniem 31.03.2021 roku, PKN ORLEN przejął tego największego przewoźnika drogowego paliw płynnych w Polsce. W związku tym nasza organizacja zwróciła się do Pani Dyrektor Wioletty Kandziak z prośbą o zorganizowanie pilnego spotkania, podczas którego chcielibyśmy poruszyć m.in. takie tematy jak: pakiet gwarancji pracowniczych, fundusz socjalny czy ochrona zdrowia.W dniu wczorajszym otrzymaliśmy odpowiedzieć, że w najbliższym okresie zostanie zorganizowane stosowne spotkanie z udziałem Pana Prezesa Daniela Obajtka. O wynikach rozmów będziemy informowali Was na bieżąco.

 

 

Kolejny temat, to pisma jakie wystosowaliśmy wraz ze Związkiem Ruchu Ciągłego do pracodawców w Spółkach w sprawie krwiodawstwa. Wnieśliśmy, aby wzorem PKN ORLEN S.A. osoba oddająca krew idąca do pracy na drugą zmianę otrzymywała wolne nie jak dotychczas do 24.00 ale do godziny 6.00. Na dzień dzisiejszy, na nasz apel odpowiedziało już dwóch pracodawców (ORLEN Ochrona i ORLEN Serwis) wyrażając tym samym zgodę na takie rozwiązanie. Czekamy na pozostałe odpowiedzi.

 

 

Ostatnim tematem dzisiejszego Biuletynu jest Karta Zakupowa. W związku przesłaną do nas informacją przekazujemy, że:

 

Ze względu na obecną sytuację i fakt świadczenia pracy przez część pracowników w ramach Home Office, oprócz informacji zawartych w mediach zakładowych, komunikacji do bezpośrednich przełożonych, stosowne informacje zostaną przesłane na adresy mailowe Pracowników. Wyrażamy przekonanie, że pozytywnie wpłynie to na przybliżenie Pracownikom istotnych informacji dotyczących wdrożenia Kart. Podstawowe informacje dotyczące wdrożenia Kart Zakupowych w 2021 r.:1. Pracownicy, którzy dotychczas korzystali z Karty Zakupowej i ją posiadają, nie muszą ich wymieniać na nowe. Ważność Kart Zakupowych wydanych dotychczas zastała przedłużona automatycznie na czas nieokreślony (użytkując Kartę proszę nie sugerować się datą ważności zamieszczoną na dotychczas wydanych Kartach ).2. Karta Zakupowa umożliwia dokonywanie zakupów paliw, towarów pozapaliwowych i usług na naszych stacjach paliw w ramach limitu, który na 2021 r. ustalony został na poziomie 515 zł.3. Osobami uprawnionymi do otrzymania Karty Zakupowej są Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w dniu 30 czerwca 2021 r. (z wyłączeniem osób przebywających na urlopach bezpłatnych).4. W tym roku – podobnie jak w roku ubiegłym – świadczenie można zrealizować w dotychczasowej formule tj. w formie Karty Zakupowej, bądź poprzez zasilenie indywidualnego konta na Platformie Kafeteryjnej MyBenefit punktami odpowiadającymi wartości Karty Zakupowej. Decyzję o zmianie Karty Zakupowej na zasilenie Platformy Kafeteryjnej należy podjąć w terminie do 30 kwietnia (w przypadku Pracowników, którzy będą zatrudnieni w miesiącach maju i czerwcu br. termin ten upłynie w dniu 15 lipca).5Istotnym jest, że Pracownikowi przysługuje wyłącznie jedno świadczenie o wartości 515 zł tj. Karta Zakupowa lub punkty na Platformie Kafeteryjnej MyBenefit.5. Wszelkie czynności związane z Kartą Zakupową można wykonywać zdalnie za pomocą wniosku w systemie SelfService (SSEGK), który dostępny jest w Intranecie, w kategorii wniosków: Benefity.Za pomocą wniosku można:

 

 potwierdzić posiadanie Karty Zakupowej i zawnioskować o jej zasilenie kwotą 515 zł;

 zrezygnować z Karty Zakupowej i zawnioskować o zasilenie indywidualnego konta na Platformie Kafeteryjnej MyBenefit 515 pkt (równowartość 515 zł);

 zawnioskować o wydanie nowej Karty Zakupowej (np. w przypadku zagubienia dotychczas posiadanej lub nie otrzymania Karty w latach poprzednich);

 wyrazić zgodę na przypisanie wartości Karty Zakupowej do przychodu ze stosunku pracy – warunek aktywacji Karty Zakupowej.

 

W przypadku ewentualnych pytań uprzejmie prosimy o kontakt z Panią Anną Chojnowską z Biura Zarządzania Relacjami Społecznymi lub Biurem Obsługi Pracowników/Zespołem Obsługi Bezpośredniej, ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.

 

Na koniec chcielibyśmy przekazać (w złączeniu do Biuletynu) informację OPZZ, dotyczącą likwidacji Otwartych Funduszy Emerytalnych oraz konsekwencji przeniesienia środków do ZUS-u oraz IKE. Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i słonecznego weekendu. Natomiast wszystkim pracownikom, którzy w tym czasie pracują, życzymy spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.