BIULETYN INFORMACYJNY
13 marca 2019

 

W dniu 6 marca 2019 roku odbyło się spotkanie mające na celu zapoznanie przedstawicieli związków zawodowy z głównymi założeniami ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli organizacji związkowych w tym procesie. Spotkanie prowadził doradca Pracodawcy w osobie dr Marcina Wojewódki. Podczas omawiania prezentacji nowego programu, ze strony organizacji padło szereg pytań, zarówno dotyczących samej ustawy o PPK jak i działań z nią związanych stricte na naszym ,,podwórku”. Podczas dyskusji poruszaliśmy również kwestię dotyczącą wprowadzania ujednoliconych zasad dla całej Grupy Kapitałowej. W odpowiedzi, z ust Dyrektora Marcina Fideckiego, usłyszeliśmy zapewnienie, iż intencją Pracodawcy jest to, aby cały program dedykowany był w tej samej formie dla wszystkich Spółek i wszedł niezależnie od wielkości organizacji, wszędzie jednocześnie. O dalszych pracach (wybór firmy zarządzającej, wielkości składek, itp.) będziemy informowali Was na bieżąco.

 

Nadal negocjujmy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy w ORLEN Serwisie. Niestety, w mojej ocenie, prace nad ZUZP, znacząco nie ruszyły do przodu, a nawet można by rzec pesymistycznie, że ,,lekko” stanęły w miejscu. Podczas ostatniego spotkania, większość organizacji związkowych zaproponowały pracodawcy sposób wprowadzenia nagrody rocznej dla pracowników tej Spółki wraz ze stosownymi wyliczeniami. Pracodawca zobowiązał się, iż na najbliższym spotkaniu negocjacyjnym odniesie się do naszej propozycji. Mamy nadzieję, że choć w tym elemencie prace nad tym, jakże ważnym dokumentem, drgną choć kawałek do przodu.

 

Zakończyły się negocjacje nad Aneksem do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Basell Orlen Polyolefins. Strony: pracodawcy i związków zawodowych, doszły do porozumienia w zakresie zwiększenia dodatku „nocnego” dla pracowników do poziomu PKN ORLEN S.A. oraz dodatku dla ratowników chemicznych. Modyfikacji uległa również rodzina niektórych stanowisk w firmie (zwiększyła się), dzięki czemu jest szansa na wydłużenie ścieżki kariery zawodowej. Niestety po długich i ciężkich negocjacjach nie udało się dojść do porozumienia w zakresie dodatku dla pracowników „dwuzmianowych”, pracujących nie tylko od poniedziałku do piątku ale również w soboty i niedziele. Przysłowiową kością niezgody była również kwestia wprowadzania premii miesięcznej oraz modyfikacja tabeli wynagrodzeń. Przyjęliśmy argumenty pracodawcy, który w budżecie nie zabezpieczył odpowiednich środków na ten cel, jednocześnie jasno informując go, że „nie odpuszczamy wspomnianych tematów” i niebawem będziemy wnosili o dalsze negocjacje, które będziemy chcieli przeprowadzić jeszcze przed tworzeniem budżetu na kolejny rok.

 

Rozpoczęliśmy negocjacje płacowe w większości Spółek Grupy Kapitałowej. W dwóch z nich (ORLEN Ochrona oraz Basell Orlen Polyolefins) udało podpisać się stosowne Porozumienie. Z informacji jakie do nas docierają, pracownicy z zadowoleniem przyjęli informację o wynegocjowanych podwyżkach oraz pozostałych benefitach, jakie otrzymają w tym roku. Mamy nadzieję, że w kolejnych Spółkach negocjacje pójdą równie sprawnie jak w powyższych firmach i w kolejnych Biuletynach będziemy mogli informować Was o następnych, dobrych porozumieniach podpisanych z pracodawcami.

 

Na koniec informacja o zbliżającej się Konferencji Delegatów. W dniu 12.04.2019 roku od godz. 8.00, w Domu Technika odbędzie się Konferencja Sprawozdawcza naszego Związku. Wszystkich Delegatów prosimy o kontakt z Przewodniczącymi oddziałowymi, celem uzyskania szczegółowych informacji.

 

Na zakończenie dzisiejszych informacji, życzymy udanego i słonecznego weekendu, a tym, którzy w tym czasie pracują, spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

Najlepsze życzenia składamy również wszystkim naszym Koleżankom ze Związku oraz Sympatyczkom z okazji ich dzisiejszego Święta, życzymy spełnienia wszystkich marzeń, zadowolenia z siebie, radości życiowej i aby każdy kolejny dzień był Dniem Kobiet.

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.