BIULETYN INFORMACYJNY
18 maja 2021

 

 

Dzisiejsze informacje zaczniemy od tematu, który rok w rok wraca jak bumerang ze zdwojoną siłą. Jak zapewne wszyscy wiemy, od dłuższego czasu na terenie naszego zakładu prowadzane są największe w historii remonty. Na teren wchodzi kilka tysięcy więcej pracowników, niż w okresie kiedy tych remontów nie ma. Nie trzeba być geniuszem, żeby wiedzieć, iż większość tych pracowników dojeżdża własnymi autami i gdzieś je parkuje. Niestety planując remonty, nikt nie wpadł na pomysł aby zadbać o przygotowanie dodatkowych (tymczasowych) miejsc parkingowych. I tak już na samym początku remontu, firma została sparaliżowana. Nasi pracownicy zamiast spokojnie zaparkować swoje auta i iść do pracy, dzień w dzień, co ranka, rozpoczynają nerwowe poszukiwania choćby małego skrawka, gdzie mogą zaparkować swoje auta. Znane nam są historie, kiedy pracownicy wchodzący przez bramę nr 2, parkowali swoje pojazdy na bramie nr 10 i szli 1,5 km do pracy lub przyjeżdżali około godziny wcześniej i tyle to czasu szukali miejsca postojowego. Niestety naszą słabość obnażyła już kilka dni później Straż Miejska, która na wniosek kierowców autobusów, którzy nie mogli wyjechać z zatoczki, zaczęła „wlepiać” mandaty i grodzić taśmami tereny zielone. I ile by nie wylewać niesłusznego żalu na służby miejskie, to sprawę niestety zawaliliśmy „my”. W związku z sytuacją jaka powstała, w trybie pilnym zostało zorganizowane spotkanie z Działem inwestycyjnym PKN ORLEN, gdzie związki zawodowe wraz z szefostwem tego obszaru dyskutowały na temat pilnego rozwiązania problemu. W odpowiedzi na nasze pytania i wnioski, otrzymaliśmy informację o decyzji skutkującej planowaniem budowy dwóch parkingów tymczasowych zlokalizowanych w okolicy bramy nr 2. Oczywiście cieszy fakt, że w końcu ktoś dostrzegł ten problem, jednak w naszej ocenie stanowczo za późno. Czas niezbędny do zrealizowania tego zadania niestety spowoduje, że parkingi tymczasowe powstaną albo na koniec remontów albo już po ich zakończeniu, a problem jest tu i teraz.2Nasza organizacja od dłuższego czasu podnosi temat wybudowania przy bramie nr 1 (vis a vis budynku 07) oraz przy bramie nr 2, parkingów piętrowych, które w naszej ocenie w znaczący sposób rozwiązałyby problem parkowania. Niestety nikt dotychczas nie był, delikatnie mówiąc, zainteresowany rozwiązaniem w ten sposób tego problemu. Doceniamy oczywiście budowę nowych mniejszych parkingów, jednak na dłużą metę nie załatwiają one problemu.

 

Kolejnym tematem jest wznowienie realizacji badań okresowych. W komunikacie jaki otrzymaliśmy, możemy przeczytać m.in.: 17 maja 2021 r. przywrócona zostaje możliwość realizacji badań okresowych dla pracowników Grupy ORLEN. Pracownicy Grupy ORLEN, którzy zostali skierowani przez pracodawców na badania, ale nie wykonali ich w związku z decyzją o zawieszeniu ich realizacji, mogą umawiać się, w miarę dostępności terminów w placówkach medycznych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 16.12.2020r., o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw „orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”

 

Stan epidemii nie został jeszcze odwołany i pracodawcy mogą nadal korzystać z przywileju jaki daje zapis ustawy. Niemniej jednak biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną ze spadkiem liczby zachorowań, coraz większą grupę osób, która są zaszczepione oraz chcąc minimalizować powstałe zaległości w wykonywaniu badań okresowych, z dniem 17 maja 2021r. przywracamy możliwość ich realizowania. Przypominamy także o konieczności bezwzględnego stosowania się do wszystkich wymogów związanych z reżimem sanitarnym podczas pobytu w placówkach medycznych. Kolejnym, dzisiejszym tematem jest rozpoczęcie Programu Szczepień organizowanych przez pracodawcę.

 

Planowany termin rozpoczęcia szczepień pracowników Grupy ORLEN to 17 maja br. W związku z tym wszyscy pracownicy, którzy zgłosili chęć zaszczepienia się, a już skorzystali z niego w placówkach zewnętrznych, proszeni są o złożenie rezygnacji oczywiście jak najbardziej zachęcamy wszystkich do przystąpienia do tego programu. Zadbajmy o nasze i naszych bliskich zdrowie. Zacznijmy żyć normalnie!!!

 

W ostatnim czasie otrzymaliśmy informację o wykorzystaniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za rok 2020. Poddaliśmy analizie dwie Spółki, które przystąpiły jako jedne z ostatnich do naszego, wspólnego funduszu. Mowa tu o Spółkach ORLEN Oil oraz ORLEN Południe. Z informacji jakie płyną do naszej organizacji od pracowników tych firm, załoga jest zadowolona z przystąpienia do wspólnego ZFŚS i dostrzega ogromne wartości z tego ruchu. Tym bardziej dziwi nas wieczne kwestionowanie tego posunięcia przez niektóre (lokalne) organizacje związkowe działające w tych Spółkach. Wystarczy porównać wartości jakie otrzymują pracownicy z „nowego” funduszu, do tego co otrzymywali dotychczas. Po analizie wykorzystania, dziwi nas bardzo małe zainteresowanie pracowników w niektórych świadczeniach ZFŚS. Mowa tu przede wszystkim o takich elementach jak: wsparcie rodziny, dofinansowanie do zajęć rekreacyjno-sportowych, zapomogi losowe (wypadki losowe, choroby pracowników i członków ich rodzin), pożyczki mieszkaniowe na zakup, wykup czy remont domu lub mieszkania. W tych elementach na ponad 1000 pracowników zatrudnionych w obu Spółkach, korzystało z każdego relatywnie niewiele osób. Dlatego kierujemy te słowa do wszystkich malkontentów: Zamiast negować wszystko to co „przyszło z Płocka” jako złe, wystarczy zachęcić, wytłumaczyć lub pomóc pracownikom, tak aby mogli skorzystać z dobrodziejstwa jakie daje im wspólny Fundusz. Nasza organizacja, jako członek Komisji Socjalnej jak zawsze służy wszystkim pracownikom pomocą w ich problemach. Dlatego serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami lub bezpośrednio z pracownikami Działu Relacji Społecznych zajmującego się nadzorem nad funkcjonowaniem funduszu socjalnego w Grupie ORLEN.

 

Na koniec informacja dotycząca programu MyBenefit. W dniu wczorajszym, wraz z OM NSZZ Solidarność oraz MZZPRC wystąpiliśmy do Pana Prezesa Daniela Obajtka z wnioskiem o podjęcie pozytywnej decyzji odnośnie doładowania indywidualnych kont pracowników PKN ORLEN S.A. na platformie kafeteryjnej MyBenefit, z jednoczesną prośbą o zarekomendowanie i wdrożenie takiego samego rozwiązania także dla pracowników Spółek Grupy Kapitałowej4ORLEN, w których takie rozwiązanie było wdrożone w latach poprzednich. Mamy nadzieję na pozytywną decyzję, o której będziemy informowali Was w kolejnym Biuletynie. Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i słonecznego weekendu. Natomiast wszystkim pracownikom, którzy w tym czasie pracują, życzymy spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.