BIULETYN INFORMACYJNY 
09 lipca 2021

 

Dzisiejsze informacje zaczniemy od tematu wprowadzenia przez Pracodawcę Regulaminu wyboru oraz funkcjonowania Rzecznika ds. Etyki w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A. Nasza organizacja podczas procesu konsultacji przedstawiła szereg uwag i sugestii dotyczących powyższego Zarządzenia. Niestety nie wszystkie z nich znalazły odzwierciedlenie w nowym dokumencie. Nie wiadomo czemu, pracodawca wręcz siłowo przeforsował jeden bardzo kontrowersyjny zapis, który brzmi w następujący sposób:

 

W szczególnych przypadkach, Sekretarz Komitetu Kapitału Ludzkiego może polecić Rzecznikowi ds. Etyki przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego naruszenia zapisów Kodeksu etyki w innej spółce Grupy Kapitałowej ORLEN. W takim przypadku Sekretarz Komitetu Kapitału Ludzkiego informuje Zarząd spółki Grupy Kapitałowej ORLEN o przyczynie prowadzenia postępowania wyjaśniającego przez Rzecznika ds. Etyki PKN ORLEN S.A. w spółce GK ORLEN oraz określa zasady współpracy Rzecznika ds. Etyki z tą spółką.

 

W naszej ocenie taki zapis burzy całą ideę wyborów i funkcjonowania Rzecznika w Spółkach. Niestety furtka otworzona przez Pracodawcę może spowodować, że ktoś, z różnych pobudek, chcąc deprecjonować dotychczasowe ustalenia poczynione przez Rzecznika w Spółce (pragnę przypomnieć, że wybranego przez pracowników firmy), „ściągnie” do swojej firmy Nad-Rzecznika z Orlenu, który być może w ocenie tej osoby „lepiej” poprowadzi sprawę. Nasze radykalne zdanie w tej sprawie oparte jest na przykrych doświadczeniach, jakie mieliśmy w ostatnich latach. Idąc tym torem, wybierzmy jednego Rzecznika dla całej Grupy Kapitałowej. Niech wszyscy pracownicy GK mają prawo do wystartowania i wyboru swojego kandydata na SUPER Rzecznika. Kolejnym pytaniem, czy taki sam zapis pojawi się w regulaminie w Spółkach i tym samym Rzecznicy, np. z ORLEN Ochrony czy ORLEN Laboratorium będą mieli prawo odsunąć od sprawy Rzecznika PKN ORLEN i samodzielnie badać wskazany temat w ORLENIE?

Kolejnym tematem dotyczącym wyboru Rzecznika Etyki w PKN ORLEN S.A. jest w naszej ocenie kontrowersyjny zapis mówiący, że:

 

W sytuacji, gdy w oznaczonym czasie zostanie zgłoszony tylko jeden kandydat na Rzecznika ds. Etyki, wybory są przeprowadzone na zasadach jak wyżej. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata, warunkiem jego wyboru na Rzecznika ds. Etyki jest otrzymanie w wyborach co najmniej 25% głosów spośród głosów oddanych przez pracowników. W przypadku niespełnienia wymogu uzyskania wskazanej procentowo liczby głosów, przeprowadza się nowe wybory w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.

 

Brak wskazanej frekwencji przy głosowaniu (co najmniej na poziomie 30%), może spowodować, że kilkunastu pracowników może wybrać Rzecznika dla kilku tysięcy. Czy tak wybrany Rzecznik ma mandat do sprawowania funkcji?

 

Kolejnym tematem dzisiejszego Biuletynu jest komunikat Prezesa Zarządu PKN ORLEN Pana Daniela Obajtka o podjęciu decyzji o udzieleniu dnia wolnego pracownikom już zaszczepionym oraz pracownikom, którzy do dnia 15 września br. zaszczepią się przeciwko COVID-19. Nasza organizacja od dłuższego czasu zachęca wszystkich pracowników do tego, aby dbając o swoje zdrowie i swoich bliskich przyjąć szczepionkę. Przyznanie przez Pana Prezesa dnia wolnego jest kolejnym dobrym pomysłem na promowanie programu szczepień. Mamy nadzieję, że ten symboliczny gest zachęci kolejne osoby do zaszczepienia się i powrotu do normalności.

 

W ostatnim czasie odbyło się spotkanie z Zarządem Spółki ORLEN Laboratorium, podczas którego Prezes Zarządu Pan Marek Witkowski przekazał nam informację o zmianie decyzji PKN ORLEN, związanej z „uwalnianiem” etatów, czyli nazywając sprawę po imieniu z redukcją etatów. Zmiana polityki w tym zakresie, dotyczyć będzie redukcji związanej z odejściem pracowników na emeryturę.

Dla przypomnienia, kilka miesięcy temu wszystkie związki zawodowe działające w Spółce zmroziła informacja o planie redukcji zatrudnienia o blisko 50 osób, poprzez: nieuzupełnianie brakujących wakatów po pracownikach, którzy odeszli na emeryturę, nieprzedłużania umów czasowych oraz umów na zastępstwo. Wszystkie związki zawodowe jasno i stanowczo wyraziły wtedy swoją dezaprobatę na takie działanie. Wprowadzenie systemu informatycznego wspomagającego pracę, nie może prowadzić do tak drastycznych cięć etatów, których ilość, jak mówią sami pracownicy i tak jest „wyśrubowana” do maksimum. Podczas ostatnich dwóch spotkań z Zarządem, byliśmy świadkami jak pracownicy, bez żadnych zahamowań mówili o tym, że ich praca jest coraz cięższa, a minimalne obsady brygad powodują przemęczenie. Niestety, zgoda PKN ORLEN na redukcję etatów poprzez likwidowanie ich po osobach odchodzących na emeryturę jest tylko połowicznym sukcesem, ponieważ jak wyżej pisałem, problem z minimalną obsadą i tym samym obciążeniem pracowników pozostaje. Sprawę będziemy bacznie monitorowali, a o dalszym rozwoju informowali pracowników na bieżąco.

 

 

Kolejnym tematem dzisiejszego Biuletynu jest spółka ORLEN Transport. Jak wszyscy wiemy, „nasza” dawna Spółka po latach niebytu, w tym roku powróciła do macierzy. Oczywiście wszystkich ten fakt bardzo cieszy, zatem idąc w ślad za tym, zwróciliśmy się do Zarządu Spółki z następującym wnioskiem:

 

Szanowny Panie Prezesie,

ORLEN Transport, jako nowa Spółka w Grupie Kapitałowej ORLEN, realizując strategię rozwoju, powinna przyjmować również standardy, jakie panują w Grupie, m.in. zawieranie z organizacjami związkowymi corocznie porozumień płacowych dla pracowników.

W związku z powyższym Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. zgodnie z Ustawą o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r., zwraca się do Zarządu Spółki z wnioskiem o podjęcie negocjacji i wyznaczenie terminu spotkania w celu ustalenia przyrostu miesięcznego wynagrodzenia na 2021 rok.

 

O wynikach rozmów w ORLEN Transport będziemy na bieżąco informować pracowników Spółki.

Na koniec dzisiejszego Biuletynu informacja dotycząca pikniku. Zgodnie z decyzją Zarządu MBZZ, w dniu 27 sierpnia (piątek) w godz. 18.00 – 24.00 organizujemy piknik związkowy w „Zielonym Ogródku” MOSiR przy Pl. Dąbrowskiego.

Ze względu na ograniczoną ilość uczestników mogących wziąć udział w pikniku, zapisujemy tylko i wyłącznie członków naszego Związku. Zapisy na piknik wraz z wpłatą w wysokości 30 zł przyjmujemy w Biurze Związku – budynek 06, pokój 18.

 

Przy zapisie prosimy podawać informację czy jest się zaszczepionym, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w imprezach masowych może wziąć udział ograniczona ilość osób niezaszczepionych.

 

 

Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i słonecznego weekendu. Natomiast wszystkim pracownikom, którzy w tym czasie pracują, życzymy spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.