BIULETYN INFORMACYJNY
25 października 2021

 

Dzisiejszy Biuletyn rozpoczniemy od informacji, dotyczących powołania Europejskiej Rady Zakładowej. W dniu 8 października 2021 roku, w Warszawie odbył się Zjazd Delegatów GK ORLEN w tym Energa oraz RUCH. Blisko 130 Delegatów wybrało swoich przedstawicieli do tego gremium. Z ramienia PKN ORLEN w skład ERZ weszli koledzy:

1. Konopiński Mariusz

2. Kleczkowski Henryk

3. Płecki Zbigniew

4. Stefanowski Rafał

W ramach tego gremium wybrani zostali również zastępcy, którzy w przypadku rezygnacji poszczególnych członków w Radzie, będą kolejno zajmowali miejsca. I tak z ramienia GK PKN, na pierwszego rezerwowego została wybrana koleżanka Monika Dudkiewicz z Solidarności, druga osoba jest rezerwowym z Energa oraz jako trzeciego została wskazana moja osoba .Dla przypomnienia Europejska Rada Zakładowa jest organem reprezentującym pracowników powołany do informowania przez pracodawcę i przeprowadzenia konsultacji z przedstawicielami pracowników w firmach o zasięgu wspólnotowym (w ramach krajów UE). Przez ww. firmę należy rozumieć przedsiębiorstwo zatrudniające co najmniej 1000 pracowników w państwach członkowskich UE oraz co najmniej 150 pracowników w każdym z przynajmniej dwóch państw członkowskich.

 

Kolejnym tematem pracowniczym jest centralizacja zakupów w Grupie Kapitałowej. W ostatnim czasie odbyliśmy kolejne spotkanie z zespołem Pana Dyrektora Pawła Kosztyły. Zgodnie z informacjami przekazanymi nam na spotkaniu, projekt wchodzi w ostatnią fazę realizacji i do centralizacji procesów przygotowane jest ostatnie kilkanaście Spółek.2Zgodnie z deklaracjami, część wspólnych procesów zakupowych zostanie scentralizowanych w Biurze Zakupów PKN ORLEN S.A., natomiast procesy specjalistyczne dla danej branży pozostaną w Biurach Zakupów w poszczególnych Spółkach. Podczas spotkania wybrzmiało po raz kolejny, że żaden pracownik w związku z tym procesem nie powinien martwić się o pracę, nie zależnie czy stanie się pracownikiem Biura Zakupów PKN ORLEN lub pozostanie w swojej macierzystej firmie. Oczywiście o kolejnych krokach w tym temacie będziemy informowali Was na bieżąco.

 

Kolejnym, ostatnio żywo poruszany tematem przez organizacje związkowe jest standaryzacja Regulaminów Pracy w Spółkach GK. Jako wzór do ujednolicenia wszystkich Regulaminów przyjęto dokument jaki obowiązuje w PKN ORLEN. Niestety jak się jednak okazało, przy okazji prac nad standardem „umknął” jeden dość znaczący punkt dotyczący czasu pracy, a mianowicie zaliczenia badań okresowych, profilaktycznych oraz kontrolnych do czasu pracy. Jak zapewne większość Was wie, Kodeks Pracy mówi, że te badania przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy, jednak w uzasadnionych przypadkach Pracodawca może je zlecić poza godzinami i wtedy pracownikowi nie zalicza się ich do czasu pracy. W standardzie dla Spółek zabrakło również orlenowskich zapisów, dotyczących egzaminów na uprawnienia, jakie nałożył pracodawca na pracownika (w tym uprawnień energetycznych i SEP-owskich). W powyższym przypadku, czas na takie egzaminy również analogicznie jak przy badaniach zaliczany byłby do czasu pracy. Nasza organizacja stoi na stanowisku, iż standaryzacja powinna odbywać się analogicznie do tych, jakie mamy już za sobą, czyli: opieka medyczna, ZFŚS, benefity czy program ubezpieczeń. Wycinanie elementów pro-pracowniczych nie buduje dobrej atmosfery, a wręcz przeciwnie, potęguje nieufność do takich procesów. Aktualnie jesteśmy po rozmowach z osobami odpowiedzialnymi w PKN ORLEN za ten proces i mamy nadzieję, że nasze argumenty znajdą u właściciela uznanie i w najbliższym czasie dojdzie do przełomu w tej patowej sytuacji, a tym samym pracownicy Grupy Kapitałowej otrzymają kolejny, wspólny standard.

 

Kolejnym tematem dzisiejszego Biuletynu są negocjacje Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy w Spółkach Grupy Kapitanowej. Ostatnimi czasy, w kilku firmach byliśmy na różnych etapach negocjacji układowych. Jednak jak zapewne wszyscy wiemy, w znaczący sposób przeszkodziła nam w tym pandemia. W rozmowach z Panem Prezesem Danielem Obajtkiem, wspólnie doszliśmy do wniosku, że może faktycznie trzeba przeczekać ten trudny czas i powrócić do rozmów w bardziej sprzyjających okolicznościach. Według nas te bardziej sprzyjające okoliczności właśnie nadeszły, dlatego stoimy na stanowisku, że trzeba w końcu „dopiąć” te sprawy. Na dzień dzisiejszy, złożyliśmy formalny wniosek o powrót do negocjacji w ORLEN Asfalt oraz o wpisanie do Regulaminu Wynagrodzenia nagrody rocznej w spółce ORLEN Paliwa. Jesteśmy zaawansowani w rozmowach w Spółkach: ORLEN Eko i ORLEN Ochrona. W ORLEN Eko mamy przeczucie, że jesteśmy już coraz bliżej finału, niestety w ostatniej z wymienionych Spółek, sytuacja jest daleka od ideału, ponieważ rozwiązania zaproponowane przez pracodawcę są dalekie od tych, jakie chcielibyśmy wynegocjować dla pracowników. Z przykrością musimy stwierdzić, że stanowisko osób decyzyjnych ze strony właściciela jest dla nas zaskakujące i nie godzimy się na negocjacje na zasadach, że co pracodawca zaproponuje to związki powinny przyjąć. Nasza organizacja mocno sprzeciwia się takiemu podejściu. Zaproponowane rozwiązania, na dzień dzisiejszy nie przystają do tych, na które zgodzono się w innych (nawet tych zbliżonych biznesowo) Spółkach GK. Aby nie używać zbędnej demagogii dodam, że ludzie, którzy przez ostanie półtora roku stali na pierwszej linii pandemii, dziś walczą o minimum jakie obowiązuje u koleżanek i kolegów w Grupie Kapitałowej. Ocenę jak i refleksję nad powyższym, zostawiam naszym czytelnikom…Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i słonecznego weekendu. Natomiast wszystkim pracownikom, którzy w tym czasie pracują, życzymy spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.