BIULETYN INFORMACYJNY 
22 grudnia 2021

 

Dzisiejszy Biuletyn poświęcimy informacjom związanym z Zakładowymi Układami Zbiorowymi Pracy w Spółkach Grupy Kapitałowej. Jak już wielokrotnie Was informowaliśmy aktualnie prowadzimy, w różnym stadium zaawansowania, negocjacje układowe lub regulaminowe w ORLEN Eko, ORLEN Asfalt oraz ORLEN Paliwa. W ostatniej ze wspominanych firm zwróciliśmy się do Zarządu, o zmianę pewnych zapisów związanych m.in. z nagrodą roczną w aktualnie obowiązujących Regulaminach Wynagrodzenia (Spółka ORLEN Paliwa ma czterech Pracodawców). Ponadto w dniu wczorajszym udało się zakończyć negocjacje oraz podpisać Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy w ORLEN Ochrona. W naszej opinii negocjacje w ORLEN Eko również powoli zbliżają się ku finałowi, natomiast jaki będzie efekt końcowy trudno dziś przewidzieć. Pracodawca poprosił o przerwę techniczną, celem konsultacji oraz zgód kierunkowych od osób odpowiedzialny za ten proces ze strony PKN ORLEN.

 

W Ochronie negocjacje toczyły się od kilku lat i od pewnego czasu utknęły w martwym punkcie. Od co najmniej trzech miesięcy prowadziliśmy rozmowy z właścicielem oraz przedstawicielami Spółki, mające na celu powrót do stołu oraz co najważniejsze, zmianę dotychczasowego podejścia negocjacyjnego. Dzięki decyzjom kierunkowym w PKN ORLEN, Spółka otrzymała „zielone” światło do rozpoczęcia dalszych rozmów i dzięki temu udało się wynegocjować dodatkowe elementy, których wcześniej nie chciano wziąć pod uwagę. I tak, w podpisanym dokumencie pojawiła się wyższa premia regulaminowa, wydłużyliśmy również ścieżkę kariery zawodowej dla pracowników ochrony o stanowisko Pracownika Ochrony III. Dodatkowo w ZUZP pojawił się całkowicie nowy element jakim jest Nagroda Roczna. Mamy świadomość, że nie udało się załatwić wszystkich bolączek, które nurtują pracowników tej Spółki. W naszej ocenie nadal pozostaje otwarta kwestia m.in. ryczałtu zmianowego, na który od wielu lat czekają pracownicy. Niestety, aby ustanowić taki dodatek, musi być wola kompromisu po obu stronach stołu, a w tym przypadku niestety ten mechanizm nie zadziałał. Wierzymy, że podpisując wspomniany układ otworzyliśmy przyczółek do dalszych zmian w tej Spółce, a z roku na rok, dogonimy większość Spółek GK.2W podpisanym dokumencie strony zapisały, że corocznie będą spotykać się w celu dyskusji nad możliwymi zmianami w Układzie i na pewno nie raz będziemy wracali w negocjacjach do tego tematu.

 

Niestety nadal czekamy na spotkanie z pracodawcą w Spółce ORLEN Paliwa. Nie wiadomo czemu, pracodawca od kilku tygodni zamilkł. Nasza organizacja stoi na stanowisku, że jeśli nadal będzie stosowana taka praktyka przez Pracodawców w tej Spółce, wystąpimy wtedy w sposób formalny nie o zmiany w Regulaminach, a o rozpoczęcie rokowań ZUZP w tej Spółce. Jak widzicie, często wstępne deklaracje nie zawsze idą z czynami i jak to miało miejsce w opisanej powyżej Spółce, każdy krok do przodu okupiony jest dużym wysiłkiem. Jesteśmy również po pierwszych rozmowach w Spółce ORLEN Asfalt. Przedstawiliśmy stronie pracodawcy wstępne uwagi merytoryczne oraz oczekiwania strony związkowej, dotyczące premii regulaminowej i nagrody rocznej. Zamykając rozmowy, strony ustaliły, iż kolejne spotkanie odbędzie się z początkiem przyszłego roku. Jak zawsze o wszelkich postępach lub zatorach będziemy informowali Was na bieżąco.

 

Dzisiejszy Biuletyn ze względu na szczególny, nadchodzący czas, poświeciliśmy wyłącznie opisaniu bieżących spraw, specjalnie wszystkie trudne i kontrowersyjne sprawy zostawiliśmy na kolejne informacje. A dziś cieszmy się świętami, rodziną atmosferą i nie myślmy o kłopotach oraz troskach dnia codziennego.

 

Dlatego Szanowne Koleżanki i Koledzy, w związku nachodzącymi Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowym Rokiem, Życzymy Wam zadowolenia i satysfakcji z podejmowanych wyzwań. Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój, wytchnienie i radość. Każda chwila świątecznego czasu, niech żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was przede wszystkim zdrowiem, pomyślnością i spokojem. Wszystkie co Naj… dla Was i Waszych bliskich.

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku