BIULETYN INFORMACYJNY
09 maja 2022

 

Dzisiejszy Biuletyn poświęcimy Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej, która obyła się w dniu 29.04.2022 roku w Domu Technika. Nasze spotkanie było przede wszystkim podsumowaniem ostatnich czterech lat, które jak dobrze wiemy nie były łatwe. Pandemia, procesy konsolidacyjne, nie kończące się zmiany w Grupie Kapitałowej, to tylko wycinek z naszych ostatnich czterech lat pracy. W ostatniej kadencji udało się również wiele zrobić: ujednolicenie opieki zdrowotnej, ubezpieczeń na życie wraz z dopłatami 40 zł dla każdego ubezpieczonego, szeroko pojęte benefity i co chyba najważniejsze wynegocjowane Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy w kilku Spółkach. Od początku nowego roku prowadziliśmy szeroki proces wyborczy we wszystkich naszych organizacjach oddziałowych. W znamienitej większości wybory przebiegły sprawie, za co serdecznie wszystkim zaangażowanym dziękujemy. Dla przypomnienia (na dzień 31.03.2022 r.) nasza organizacja zrzesza 1721 członków u 24 pracodawców. Porównując liczebność z początku kadencji, to na jej koniec nastąpił wzrost naszej organizacji o ponad 20%. Ten wynik pokazuje, że kierunek jaki wspólnie obraliśmy jest prawidłowy i wskazuje również cel naszych działań na kolejne 4 lata.

 

Wracając już do samej piątkowej Konferencji, nasze spotkanie było też okazją do zaproszenia wyjątkowych gości. W imieniu Pana Prezesa Obajtka na ręce Przewodniczącego Związku list gratulacyjny wraz życzeniami dla wszystkich naszych członków, przekazała Pani Wioletta Kandziak Dyrektor Kadr PKN ORLEN S.A. Otrzymaliśmy również dwa inne listy okolicznościowe wraz z życzeniami dla naszych członków od organizacji: Solidarność oraz MZZPRC (Ruchu Ciągłego). W spotkaniu uczestniczyli również inni zaproszeni goście w tym m.in. Pani Dyrektor Anna Lewandowska-Romanowska z Biura Zarządzania Relacjami Społecznymi oraz Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy Pan Paweł Zdrojewski.2Nasze obrady uświetnili również nasi dwaj Honorowi Przewodniczący: Franciszek Pisarski oraz Ryszard Maliszewski.

 

Druga część naszej Konferencji to już wybory władz Związku. I tak 124 Delegatów (frekwencja wyniosła 89%) na funkcję:

Przewodniczącego Związku wybrało kolegę Mariusza Konopińskiego, a na:

Wiceprzewodniczącego kolegę Michała Umińskiego.

 

Zgodnie ze Statutem naszego Związku dokonano również wyboru członków Prezydium Związku:

1. Sławomir Bąk – PKN ORLEN

2. Piotr Nowicki – PKN ORLEN

3. Jacek Sieradziński – PKN ORLEN

4. Piotr Skoczylas – ORLEN Oil

5. Katarzyna Szczucka – PKN ORLEN

6. Alicja Winiarek – ORLEN CUK

 

Dokonano również wyboru do organu nadzorczego naszego Związku – Komisji Rewizyjnej, w której znaleźli się:

1. Mariola Jankowska – PKN ORLEN

2. Arkadiusz Kozimiński – ORLEN Projekt

3. Agnieszka Łakoma – ORLEN CUK

4. Jacek Portalski – ORLEN Ochrona

5. Zofia Ręczkowska – Org. Emerytów i Rencistów

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom naszej Konferencji, a w szczególności wszystkim osobom biorącym czynny udział w różnego rodzaju komisjach. Jak zawsze deklarujemy swoją pomoc i wsparcie wszystkim naszym członkom. Jesteśmy do Waszej dyspozycji!

 

Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i słonecznego weekendu. Natomiast wszystkim pracownikom, którzy w tym czasie pracują, życzymy spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.