BIULETYN INFORMACYJNY
21 lipca 2022

 

Dzisiejszy Biuletyn rozpoczynamy od informacji związanej z przejściem zakładu pracy Grupa Lotos S.A. do PKN ORLEN S.A. Jak zapewne wszyscy wiedzą, przewidywany termin przejęcia to 1 sierpnia 2022 roku. Połączenie, to globalny projekt budowania dużego stabilnego gracza na rynku szeroko pojętej energetyki. Kolejnym krokiem tej synergii po przejęciu Lotosu, to przejęcie kolejnej dużej firmy jaką jest PGNiG. Tak duże procesy, to także duży zakres zmian biznesowych ale z naszego punktu widzenia także pracowniczych. W skutek tych działań na początku następnego roku nasza firma (bez Spółek GK) będzie liczyła około 11-12 tysięcy pracowników. Aby w tych procesach zabezpieczyć szeroko pojęty interes pracowników, z mocy prawa jak i naszych oczekiwań podjęliśmy z pracodawcą dialog i negocjacje porozumień zabezpieczających w czasie przemian interesy pracownicze, bo nie trudno sobie wyobrazić, że tak duże zmiany w dłuższej perspektywie czasowej, będą przekładały się także na kwestie pracownicze. Traktując jako ściągę porozumienie transferowe zawarte w Lotosie, parafowaliśmy porozumienie zabezpieczające wspomniane kwestie dla pracowników Orlenu i Spółek Grupy Kapitałowej, których w najbliższym czasie mogą dotknąć zmiany organizacyjne wynikające z procesu połączenia. Nie wchodząc w szczegóły, bo temu poświecimy jeden z kolejnych Biuletynów, zabezpieczyliśmy interesy trwałości pracy na 48 m-cy i niezmienności warunków zatrudnienia na dalsze 24 m-ce. Oczywiście jest to nasza polisa dla pracowników, mamy nadzieję, z której nigdy nie skorzystają. Wierzymy w deklaracje Pana Prezesa Obajtka, że procesy połączeniowe nie będą wpływały na trwałość zatrudnienia pracowników. Po czekających nas w najbliższych tygodniach i miesiącach zmianach korporacyjnych wraz z nowymi pracownikami do naszej firmy wejdą także nowe organizacje związkowe, co na pewno zmieni rozkład „sił” po stronie związkowej. Dziś w PKN ORLEN dominującą rolę mają trzy największe organizacje związkowe (Branżowy, Ruch Ciągły oraz Solidarność), natomiast za chwilę po podwojeniu liczby pracowników w Orlenie może okazać się, iż obecna liczebność naszej organizacji (ale i nie tylko) w Orlenie może być niewystarczającą w kontekście reprezentatywności organizacji związkowej.2Dziś nasz Związek zrzesza 1773 członków (w tym ponad 700 w Orlenie), natomiast ustawowa bariera reprezentatywności na poziomie 8% załogi jest nieubłagana i niedługo może się okazać, że w PKN ORLEN nie będziemy już organizacją reprezentatywną. Trochę martwi nas ta sytuacja, bo wiemy z praktyki ale także prawa, że to organizacje reprezentatywne mogą przechylać szalę w bardzo istotnych sprawach pracowniczych, takich jak np. porozumienia płacowe czy kwestie układu zbiorowego. Uprzedzając pytania czy komentarze wyjaśniamy, reprezentatywność nie wpływa na etaty związkowe i nie jest tu mowa o ochronie naszych interesów – etaty w związkach liczone są od całkowitej liczby członków związku u wszystkich pracodawców. Nasza organizacja w tym aspekcie nie ma problemów z respektowaniem prawa związkowego i nie musimy tu liczyć na żadne względy pracodawcy. Jasno trzeba powiedzieć, że przy tak dużym podmiocie, jaki powstanie z różnym „pochodzeniem” grup zawodowych, każda z nich będzie starała się poprzez swoje organizacje związkowe forsować wyłącznie własne interesy. Dlatego prosimy o chwilę refleksji nad tym dość poważnym tematem i zachęcamy wszystkich niezrzeszonych pracowników do wstępowania w nasze szeregi, tak aby nasz głos organizacji reprezentatywnej, mógł dalej odpowiednio wybrzmiewać, wśród dziesiątek innych organizacji (w tym również nowych).

 

Kolejnym tematem dzisiejszego Biuletynu, to zmiany do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w PKN ORLEN S.A. W dniu 06.07.2022r. Pracodawca przesłał do organizacji związkowych pismo, z inicjatywą dokonania zmian do tego dokumentu. Pracodawca zaproponował następujące zmiany do ZUZP: System premiowania – zmiana systemu premiowego poprzez wliczenie ekwiwalentne części premii do płacy zasadniczej oraz maksymalnych wysokości premii dla -określonych grup stanowisk, dotyczy pracowników objętych kwartalnym, kwartalno-rocznym i rocznym systemem premiowania. Tabela wynagrodzeń zasadniczych – zmiana minimalnych i maksymalnych widełek płacowych: Odstępstwa od wymogów dotyczących wykształcenia lub doświadczenia zawodowego w zakresie kandydatów do pracy. Dodatek za pracę w porze nocnej (którym obecnie objęta jest niewielka grupa pracowników) – proponowana jest zamiana na dodatek zmianowy. Dodatkowo Pracodawca chce zaproponować zmiany do Księgi opisu stanowisk, w zakresie wymogów minimalnego wykształcenia i doświadczenia zawodowego dla określonych stanowisk, a także gratyfikacje finansowe dla części pracowników na stanowiskach starszy operator procesów produkcyjnych w związku z podnoszeniem ich kompetencji. Na pierwszy rzut oka można by rzec, że niektóre propozycje oceniamy dosyć powściągliwie, niektóre oceniamy już teraz za dobrze rokujące i popieramy, jak choćby sprawa starszych operatorów. Nasza wstępna ocena zaproponowanych przez pracodawcę rozwiązań, choćby tych związanych ze zmianą „widełek” w tabeli wskazuje, że powstanie grupa tzw. niedopłaconych pracowników i proponowana zmiana tabeli będzie gwarantowała im automatyczne podwyżki wynagrodzeń zasadniczych. W większości przypadków beneficjentami będą nowo przyjęci pracownicy ( ostatni rok może dwa ) lub ci, którzy otrzymali niedawno awanse i znajdują się na początku widełek swojej grupy zaszeregowania. Oczywiście jesteśmy za podwyżkami dla pracowników ale nie na zasadach, które mogą spowodować szereg napięć wśród pracowników. Kolejna kwestia dotycząca włączenia części premii do płacy zasadniczej w powiązaniu ze zmianą tabeli, również budzi szereg kontrowersji i mocno wiąże się z poprzednim komentarzem do niej. Z naszych wstępnych wyliczeń wynika, że może ona w perspektywie upływającego czasu wpłynąć niekorzystnie na wynagrodzenia całkowite pracowników w porównaniu do obecnego systemu. Ostatni temat jaki został poruszony na spotkaniu, to gratyfikacja za obsługę wielu sterowni dla Starszych Operatorów procesów produkcyjnych II. Oczywiście popieramy ten element, natomiast uczciwie mówimy, że jeśli rozwiązaniem tej kwestii byłyby zmiany w taryfikatorze stanowisk i wprowadzenie kolejnego stanowiska, musimy ocenić ponownie cały taryfikator i podjąć próby dotyczące zmian w innych grupach zawodowych, które zgłaszają do naszej organizacji takie postulaty. Jesteśmy gotowi i chętnie porozmawiamy choćby o stanowiskach dyspozytorów zakładu, ratowników III i kierowców III w Zakładowej Straży Pożarnej. Kolejnym tematem jaki wnieśliśmy podczas środowego spotkania, to zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do 30 %.O kolejnych pracach, propozycjach oraz efektach będziemy informowali Was na bieżąco.

 

Następnym tematem jest spotkanie z Dyrektorem Biura Bezpieczeństwa Panem Zbigniewem Laskiem i Zarządem ORLEN Ochrony, w sprawie sygnałów płynących od pracowników Spółki, w kontekście ostatnich wydarzeń jakie miały miejsce na bramie nr 2.Nasza organizacja wniosła pod dyskusję następujące tematy: rezygnacja z patroli jednoosobowych zarówno na jak i poza terenem Zakładu; zabezpieczenie budynków recepcji, biur przepustek, a także posterunków jednoosobowych w czytniki kontroli dostępu oraz alarmy napadowe; podnieśliśmy również temat radykalnie niskich płac pracowników w odniesieniu do pracowników innych Spółek Grupy Kapitałowej, w kontekście dzisiejszych zagrożeń i obowiązków szeroko pojętej służby ochrony. Omawialiśmy również inne problemy, dotyczące dużej rotacji, nieustających wakatów oraz ilości pracy niewspółmiernej do zarobków. Dyskutowaliśmy również o szeregu innych problemów komunikowanych nam podczas bieżących spotkań z naszymi członkami Związku w tej Spółce. Nasze uwagi oparte były na argumentach, z którymi w większości zgadzał się Pan Dyrektor Lasek. Mamy nadzieję, że takie spotkania z najważniejszymi osobami nadzorującymi Spółkę, w końcu przyniosą efekty i zarówno praca jak i płaca pracowników ORLEN Ochrony będzie na poziomie innych Spółek Grupy Kapitałowej. Aby zobrazować problem: pracownicy Spółki, którzy wykonują jakże odpowiedzialną ale również jak pokazały ostatnie wydarzenia i niebezpieczną pracę, mają około 4000 zł płacy zasadniczej, a jak wszyscy wiemy, za chwilę najniższa płaca w kraju ma oscylować w kwocie około 3500 zł. Dlatego nasi w większości doświadczeni i wykwalifikowani w zawodzie pracownicy, niestety w ostatnim czasie odchodzą do lepiej płatnych firm, np. Dino czy Lidl. To już ostatnia chwila aby zmienić takie podejście, o czym nasza organizacja głośno mówi na każdym spotkaniu z władzami PKN ORLEN S.A., tym bardziej jak pokazują media coraz więcej jest wkoło szaleńców. Słaba i niedoinwestowana ochrona, to zagrożenie i niebezpieczeństwo dla nas wszystkich.

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związek