BIULETYN INFORMACYJNY 
22 marca 2019

 

 

 

 

 

 

Dzisiejszy Biuletyn rozpoczniemy od informacji dotyczących negocjacji płacowych w Grupie Kapitałowej. Na dzień dzisiejszy zakończyliśmy rozmowy w dziewięciu Spółkach GK oraz w dwóch spoza. W ostatnich dniach doszliśmy do porozumienia w ORLEN Serwisie, gdzie większość organizacji związkowych mając wspólne stanowisko, wynegocjowało podwyżki obligatoryjnego wzrostu wynagrodzeń na poziomie 250 zł (od kwietnia) oraz dwie nagrody świąteczne w łącznej wysokości 2800 zł. Należy przypomnieć, że w tej firmie strony negocjują Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Uważamy, że w znamienitej  większości zapisy ZUZP wnoszą wartość dodaną dla Pracowników, zwłaszcza w nowym elemencie jakim jest Nagroda Roczna, której do tej pory nie było w tej firmie. Kolejną Spółką, w której Związki Zawodowe doszły do porozumienia z Pracodawcą to Spółka ORLEN Laboratorium. Strony ustaliły wzrost wynagrodzeń obligatoryjnych na poziomie 180 zł (od sierpnia), uznaniowych w wysokości 70 zł (od sierpnia) oraz dwie nagrody świąteczne w łącznej  wysokości 2600 zł. W przypadku tej Spółki, należy przypomnieć, iż kilka tygodni temu podpisaliśmy w tej firmie ZUZP, który wprowadził nowe, pozytywne elementy dla pracowników m.in.: Nagroda Roczna, dodatek za pracę  zmianową na poziomie PKN ORLEN S.A. tj. 500 zł.

 

Niestety związki zawodowe nie doszły dotychczas do porozumienia płacowego w Spółkach: ORLEN KolTrans, ORLEN Eko, ORLEN Oil oraz ORLEN Centrum Serwisowe, gdzie naszym zdaniem, sytuacja jest najtrudniejsza w kontekście sytuacji finansowej tej firmy. W dniu dzisiejszym mamy nadzieję zakończyć negocjacje w Spółce ORLEN Asfalt. O kolejnych podpisanych porozumieniach płacowych  będziemy informowali Was w kolejnych Biuletynach.

 

W związku z wprowadzaniem aneksu do ZUZP PKN ORLEN S.A.,  w dniu 19 marca br.  odbyło się spotkanie w sprawie przypisania pracowników do nowych stanowisk. Celem spotkania było omówienie wspominanego procesu. Pomimo pojawiających wątpliwości dotyczących przyporządkowania, przypisanie  pracowników do nowych stanowisk przeprowadzono dosyć sprawnie. Wszelkie uwagi dotyczące wspomnianego procesu na bieżąco rozwiązywane były przez obszar HR. Podczas spotkania poruszaliśmy również nasze wątpliwości dotyczące przyporządkowania w Zakładowej Straży Pożarnej. Mamy nadzieję, że w tym temacie, kwestie sporne również zostaną rozstrzygnięte pozytywnie.

 

Od pewnego czasu docierają do nas sygnały od pracowników całej Grupy Kapitałowej, dotyczące możliwości zwiększenia rabatów m.in. na produkty paliwowe. Dlatego wspólnie ze związkami: Ruchu Ciągłego oraz Solidarności, przygotowaliśmy w tej sprawie pismo, w którym m.in. piszemy:

 

Pracownicy Grupy Kapitałowej ORLEN otrzymując rabaty, traktują tankowanie paliwa na własnych stacjach w sposób lojalnościowy, jako jeden z elementów rozszerzania zakresu świadczeń pozapłacowych w Koncernie, natomiast PKN ORLEN wzmacnia swój wizerunek jako atrakcyjnego pracodawcy, jednocześnie zyskując grono lojalnych klientów, co przekłada się na wolumeny sprzedaży oferowanych produktów głównie paliwowych ale również i tych pozapaliwowych. Obecnie rabaty na paliwa stały się także możliwe nie tylko dla pracowników naszego Koncernu ale także dla posiadaczy akcji PKN ORLEN – Program ORLEN w Portfelu czy też dla Członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Nie kwestionując w żaden sposób rozszerzania czy obejmowania rabatem paliwowym różnych grup społecznych, które w ten sposób stają się lojalnymi klientami naszych stacji paliw, jednocześnie wsłuchujemy się w głosy i wyrażane do nas oczekiwania pracowników Grupy Kapitałowej ORLEN, a także uwzględniając trzyletni okres od ostatniego zwiększenia rabatu, zwracamy się z wnioskiem o zwiększenie rabatu dla Pracowników Grupy Kapitałowej ORLEN oraz Emerytów, szczególnie na produkty paliwowe (benzyna, diesel, gaz).

 

Czekamy na odpowiedź na nasze pismo. O dalszych losach naszej inicjatywy będziemy informowali Was w kolejnych Biuletynach.

 

Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i słonecznego weekendu, a tym, którzy w tym czasie pracują, spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.