BIULETYN INFORMACYJNY 
20 października 2022

 

 

Dzisiejszy Biuletyn rozpoczynamy od informacji związanej z rokowaniami aneksu do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w PKN ORLEN S.A. Tematem rozmów przede wszystkim była dyskusja nad włączeniem (ekwiwalentnie zgodnie z rocznym wykonaniem) całości lub części premii do płacy zasadniczej oraz stworzenia nowego systemu premiowania dla poszczególnych stanowisk, w każdym z funkcjonujących systemów premiowania. Zaproponowane rozwiązanie jest kolejnym, przedstawionym przez Pracodawcę. Wcześniejsze propozycje były dla nas nie do przyjęcia i według naszych wyliczeń prowadziły w kolejnych latach do straty części wynagrodzenia przez pracownika. Aktualna propozycja jest już bardziej realna i można powiedzieć, że stała się bazą w dyskusji. Kolejnym tematem negocjowanym podczas ostatniej sesji, są zmiany w tabeli wynagrodzeń zasadniczych. Jak dobrze wiemy od wielu lat mocno akcentowaliśmy o potrzebie urealnienia tabeli do dzisiejszej rzeczywistości. Dyskutowaliśmy również o specjalnych dodatkach dla pracowników „trudnych instalacji”. Wszyscy wiemy, że są obszary, na których rotacja pracowników jest o wiele większa niż w innych częściach Zakładu. Wiemy również, że nie ma tam wielu chętnych do pracy nowych pracowników. Powyższe rozwiązanie ma zachęcić pracowników z innych obszarów, jak i nowo zatrudnionych do podjęcia pracy w tych miejscach.

 

Rozmawialiśmy również o dodatkach dla naszych strażaków. Wielu z nas dowiaduje się o tym, jak wysoko wyspecjalizowaną mamy Straż, dopiero kiedy ona jest potrzebna. Wśród strażaków, którzy na co dzień strzegą naszego bezpieczeństwa, mamy nie tylko fachowców od pożarnictwa ale również specjalistów wodnych (nurków) oraz wysokościowych. Uważamy, że tak niebezpieczna praca powinna być również doceniona poprzez wprowadzenie stosownego dodatku. Pracodawca ma takie samo zdanie w tym zakresie, dlatego uważamy, że przy tym aneksie temat ten zostanie wreszcie uregulowany. Ostatnia kwestia jaka została omówiona, to temat dodatku (nazwijmy go) stażowego.

 

Jak zapewne wiecie, związki zawodowe od wielu lat wnosiły o powrót do stażowego, który różnicowałby pracowników poprzez ich staż pracy.2W tym zakresie pracodawca zaproponował jednorazowy dodatek w zależności od „wysługi”, który zostałby wliczony do płacy zasadniczej pracownika. Zaproponowane kwoty oscylują w przedziale od 150 zł do 900 zł i dotyczyłyby pracowników od 5 roku pracy. Z tym, że pracownicy powyżej 20 lat pracy, niezależnie od przepracowanych lat, otrzymywaliby już go w identycznej wysokości. Zdajemy sobie sprawę, że są to tylko propozycje i na najbliższym spotkaniu będziemy nadal rozmawiali o tym, jednocześnie wnosząc nasze. Specjalnie nie podaję wszystkich szczegółów, ponieważ są to wyłącznie propozycje, które jak znamy życie, finalnie mogą wyglądać zupełnie inaczej. Oczywiście o kolejnych etapach negocjacji będziemy informowali Was na bieżąco. W ostatnich dniach odbyliśmy spotkanie z naszymi członkami w Zakładowej Straży Pożarnej. Dyskutowaliśmy o problemach, które od dłuższego czasu nurtują załogę, m.in. o problemach z odbiorem płatności za nadgodziny. Dużo dyskutowaliśmy również o dodatkach za czynności, które wykraczają poza podstawowe obowiązki strażaka, tj. ratownikach chemicznych, wysokościowych czy wodnych. W naszej ocenie widzimy, że mimo wszystko przy rozmowie o rozszerzeniu różnych stanowisk, powinniśmy zacząć rozmawiać również o tym, aby rozszerzyć taryfikator stanowisk o kierowców i ratowników III.

 

W najbliższym czasie odbędą się wybory Społecznych Inspektorów Pracy w Spółkach: ORLEN Laboratorium i Petrotel. W Spółce Basell ORLEN Polyolefins pod koniec miesiąca mamy umówione spotkanie z pracodawcą, gdzie prawdopodobnie pojawi się wątek zmian do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. W najbliższym okresie odbędziemy również spotkanie w spółce ORLEN Oil, m.in. dotyczące oczekiwań grupy pracowników co do zmiany sytemu pracy na 12 godzinny. W ostatnim czasie spotkaliśmy się również z naszymi członkami w spółce ORLEN Południe – Zakład Jedlicze. Wysłuchaliśmy problemów załogi, sprawy bieżące przekazaliśmy do Kierownika Zakładu, natomiast sprawy trudniejszego kalibru przekażemy władzom Spółki podczas najbliższego spotkania. Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i słonecznego weekendu. Natomiast wszystkim pracownikom, którzy w tym czasie pracują, życzymy spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.