BIULETYN INFORMACYJNY
16 stycznia 2023

 

 

Witamy w pierwszym Biuletynie 2023 roku. Z okazji Nowego Roku, wszystkim naszym członkom i sympatykom życzymy wszelkiej pomyślności i radości. Dużo zdrowia i spełnienia wszystkich marzeń zarówno zawodowych jak i osobistych. Dzisiejsze informacje zaczniemy od kwestii negocjacji płacowych w Spółkach Grupy Kapitałowej. W dniu 04.01.2023 roku wraz dwoma organizacjami (Ruchem Ciągłym i Solidarnością) wystąpiliśmy do Zarządów Spółek z pismem dotyczącym negocjacji płacowych. Jak zapewne już wszyscy wiemy, z dniem 01.01.2023 wszedł Aneks do ZUZP PKN ORLEN S.A., który w dużej mierze „zastąpił” tegoroczne negocjacje płacowe w zakresie obligatoryjnego wzrostu płac. Do końca lutego powinniśmy zamknąć pozostałe elementy negocjacyjne w zakresie wzrostu uznaniowego, nagród świątecznych oraz waloryzacji dodatków i PPE. W związku z powyższym stoimy na stanowisku, iż to najwyższy czas rozpocząć negocjacje płacowe w Spółkach i w dobie szalejącej inflacji zapewnić pracownikom Grupy wzrost płac na godziwym poziomie. Oczywiście czekamy na pierwsze spotkania z Zarządami firm, które pokażą jaki kierunek obrał właściciel, bo chyba nie muszę nikogo przekonywać, że w tym zakresie to właśnie ORLEN będzie miał decydujące zdanie. Jak zawsze o wszelkich postępach ale i blokadach (których mamy nadzieję, że w tym roku nie będzie) będziemy informowali Was na bieżąco.

 

Kolejnym elementem naszego Biuletynu to zmiany do ZFŚS w PKN ORLEN oraz Opieki Medycznej. O wszystkich zmianach w Funduszu pisałem w poprzednim Biuletynie.2Dlatego aby ułatwić „poruszanie się” w ZFŚS, specjalnie dla naszych członków został przygotowany wyciąg z najważniejszych informacji (świadczeń) z Regulaminu, który rozesłaliśmy do Was pocztą elektroniczną. Jeśli do kogoś nie dotarły te informacje, to proszę o kontakt z naszym Biurem lub Przewodniczącym oddziałowym w celu ich przekazania.

W dzisiejszym Biuletynie przedstawię najważniejsze zmiany w Opiece Medycznej. Głównymi zmianami są przede wszystkim (ale i nie tylko) zwiększenie limitu refundacji za wizytę u innego (prywatnego) specjalisty niż np. w CM PZU Medica do wysokości 2500 zł, czy np. dołożenie opieki stomatologicznej w zakresie tzw. wypełnień zęba (dwa w roku). Na dzień dzisiejszy wygląda to w następujący sposób:

1. Pakiet podstawowy. Główne zmiany dotyczą:

Zmiana dotyczy zwiększenia rocznego limitu refundacji z 2000 zł do 2500 zł. Od 1 stycznia 2023 roku, kwota przypisania do przychodu w związku z posiadanym pakietem podstawowym będzie wynosiła 18,15 zł. W związku ze złożonym wcześniej oświadczeniem dotyczącym zmian stawek za opiekę medyczną, nie ma konieczności ponownego ich składania, chyba, że pracownik chce dokonać jakichkolwiek zmian. Szczegóły dotyczące wszystkich zakresów świadczeń oraz cen poszczególnych pakietów są dostępne w Intranecie.

2. Pakiet standard. Główne zmiany dotyczą:

- rozszerzenia zakresu stomatologii o leczenie zachowawcze, zdjęcia rentgenowskie, 15% rabat na pozostałe usługi,- zwiększenia rocznego limitu refundacji z 2000 zł do 2500 zł,- zwiększenia limitu konsultacji psychologa, psychiatry, seksuologa i logopedy do 4 rocznie dla każdej specjalizacji. W związku z tym zmianie ulegną także stawki za opiekę medyczną, co wynika z rozszerzenia zakresu przysługujących świadczeń oraz umownej corocznej waloryzacji. Jeśli posiadacie Państwo pakiety dla członków swoich rodzin, powyższe zmiany dotyczą także tych pakietów, z wyjątkiem rozszerzonego zakresu stomatologii, która pozostaje na dotychczasowym poziomie. Stawki pakietów rodzinnych ulegają zmianie tylko o wysokość waloryzacji, czyli o 17,9%.3W związku ze złożonym wcześniej oświadczeniem dotyczącym zmian stawek za opiekę medyczną, nie ma konieczności ponownego ich składania, chyba, że pracownik chce dokonać jakichkolwiek zmian.

Stawki od 1 stycznia 2023 r. będą kształtowały się następująco:

 pakiet pracowniczy standard – 67,49 zł – kwota przypisania do przychodu pracownika,

 pakiet partnerski standard – 121,01 zł – kwota potrącenia z wynagrodzenia,

 pakiet rodzinny standard – 167,49 zł - kwota potrącenia z wynagrodzenia,

 pakiet kontynuacyjny dla dzieci pow. 26 r.ż. – 121,01 zł, pakiet rodzic/teść podst. – 161,83 zł,

 pakiet rodzic/teść rozszerzony – 243,59 zł.3. Pakiet komfort. Główne zmiany dotyczą:- rozszerzenia zakresu stomatologii o leczenie zachowawcze (dwa wypełnienia rocznie), zdjęcia rentgenowskie,- zwiększenia rocznego limitu refundacji z 2000 zł do 2500 zł, oraz poziomu refundacji z 70% do 90%,- zwiększenia limitu konsultacji psychologa, psychiatry, seksuologa i logopedy do 4 rocznie dla każdej specjalizacji,- podwyższenia standardu dostępności do świadczeń. W związku z tym zmianie ulegną także stawki za opiekę medyczną, co wynika z rozszerzenia zakresu świadczeń oraz umownej corocznej waloryzacji. Jeśli posiadacie Państwo pakiety dla członków swoich rodzin, powyższe zmiany dotyczą także tych pakietów, z wyjątkiem rozszerzonego zakresu stomatologii, która pozostaje na dotychczasowym poziomie. Stawki pakietów rodzinnych ulegają zmianie tylko o wysokość waloryzacji, czyli o 17,9%.Stawki od 1 stycznia 2023 r, będą kształtowały się następująco: pakiet pracowniczy komfort – 67,49 zł – kwota przypisania do przychodu pracownika + 14,59 zł kwota potrącenia z wynagrodzenia, pakiet partnerski komfort – 167,49 zł – kwota potrącenia z wynagrodzenia, pakiet rodzinny komfort – 257,91 zł - kwota potrącenia z wynagrodzenia, pakiet kontynuacyjny dla dzieci pow. 26 r.ż. – 121,01 zł, pakiet rodzic/teść podst. – 161,83 zł, pakiet rodzic/teść rozszerzony – 243,59 zł.4Szczegółowe informacje znajdziecie w intranecie: Strona główna-> Obszary i biura -> Obszar Kadr Wynagrodzenia i benefity -> Benefity-> Dodatkowa opieka medyczna.

Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i słonecznego weekendu. Natomiast wszystkim pracownikom, którzy w tym czasie pracują, życzymy spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.