BIULETYN INFORMACYJNY
24 marca 2023

 

Biuletyn zaczynamy od spraw najważniejszych czyli negocjacji płacowych w Spółkach Grupy Kapitałowej. W tym roku (z małymi wyjątkami) negocjacje zostały przeprowadzone dosyć sprawnie i bez zbędnej zwłoki. Cieszy fakt, iż słowa wypowiedziane przez Pana Prezesa Daniela Obajtka, dotyczące zrównywania podwyżek pracowników Grupy Kapitałowej, jak i negocjowania bez zbędnej zwłoki przez Zarządy Spółek, miały widoczne odzwierciedlenie zarówno w tempie negocjacji jak i wysokości tegorocznych podwyżek obligatoryjnych, uznaniowych oraz nagród świątecznych. Mamy nadzieję, że wypracowany w tym roku sposób negocjacji, będzie miał odbicie w kolejnych latach i np. przyszłoroczne negocjacje będą wyglądały w identyczny sposób jak w tym roku. Z informacji jakie płyną od pracowników, w znamienitej większości są oni zadowoleni z tegorocznie wynegocjowanych kwot. Na tym kończymy ten temat, jednocześnie przypominając, że zgodnie z zapisami w Porozumieniach Płacowych będziemy mieli prawo do negocjacji nagrody bożonarodzeniowej (zapisy brzmią, że wysokość drugiej nagrody będzie nie niższa niż 1750 zł).

 

Kolejnym tematem dzisiejszego Biuletynu jest wspólny wniosek trzech największych organizacji związkowych (naszej organizacji, Ruchu Ciągłego oraz Solidarności), dotyczący zwiększenia rabatów paliwowych. Poniżej przedstawiam nasze pismo w tej sprawie:

 

Szanowny Panie Prezesie,

Podczas tegorocznych negocjacji płacowych w PKN ORLEN S.A. jednym z tematów była dyskusja nad możliwością zwiększenia przez Pracodawcę rabatów paliwowych, jakie2obecnie posiadają pracownicy i byli pracownicy dokonujący zakupu paliw na stacjach z logo ORLEN. Temat cen paliw, szczególnie w ostatnich 2 latach w obliczu toczącej się za naszymi granicami wojny oraz jej różnorakich negatywnych skutków dla budżetów pracowników i ich rodzin jest cały czas przedmiotem bardzo wielu naszych rozmów z pracownikami, którzy podnoszą bardzo dużo argumentów za tym, żeby obecny rabat uległ zdecydowanemu zwiększeniu kwotowemu lub procentowemu. Mimo, że nasza Firma robi dużo, aby ceny paliw w naszym kraju były konkurencyjne względem innych Państw europejskich, to jednak z punktu widzenia szeregowego pracownika ceny te są cały czas dotkliwe, a wydatki na ten cel stanowią dość sporą pozycję w domowych budżetach. Dochodzi także do takich sytuacji, że na prywatnych stacjach ceny paliw zarówno lokalnie, jak i w kraju potrafią być niższe o 35-45 gr/l względem cen na stacjach ORLEN co powoduje, że nawet pracownicy posiadający kartą rabatową 15 gr mimo wszystko rezygnują z tankowania na stacjach ORLEN na rzecz tankowania na stacjach prywatnych, bo to jest dla nich opłacalne. Sytuacja powyższa powoduje, że w takich przypadkach tracimy klienta indywidualnego, który gdyby tankował paliwo na naszych stacjach ORLEN, to kupowałby także inne produkty pozapaliwowe typu hot-dogi, kawę, itp., a tak zarówno paliwo, jak i inne zakupy robi na stacji innej niż ORLEN. Pracownicy chcą pozostawać lojalni naszym stacjom paliw z logo ORLEN i tylko tam tankować paliwo oraz kupować wszystkie inne produkty tzw. pozapaliwowe, ale zbyt mały obecnie, bo tylko 15 groszowy rabat powoduje, że szukają ofert tańszych, które są atrakcyjniejsze kwotowo nawet przy uwzględnieniu obecnego poziomu 15 gr rabatu przysługującego im na stacjach ORLEN. Z informacji prasowych wynika, że w okresie kilku ostatnich lat takie same rabaty lub nawet wyższe niż przysługujące pracownikom uzyskały także inne grupy społeczne, co także wywołuje kontrowersje i liczne dyskusje o znacznym spadku poziomu atrakcyjności naszego rabatu pracowniczego na paliwo jaki był kiedyś względem poziomu obecnego. Głównego podkreślenia wymaga też fakt, że obecne rabaty na niezmienionym poziomie funkcjonują już bardzo wiele lat i o ile przy cenie paliwa np. 4.50 – 4.70 zł za litr paliwa rabat 15 gr/l był w jakiś sposób zauważalny, to dziś przy cenie ok. 7 zł jest bardzo znikomy, a w momencie kiedy paliwa przekraczały 8 zł taki rabat był jeszcze mniejszy. W naszej ocenie to najwyższy czas, aby po wielu latach funkcjonowania obecnych poziomów rabatu kwotowego poddać ten temat gruntownej ocenie i wypracować satysfakcjonujący rynkowo poziom rabatu kwotowego lub procentowego dla obecnych beneficjentów.

W związku z powyższym, w obliczu przytoczonych argumentów oraz wciąż utrzymujących się wysokich cen paliw, niżej podpisane reprezentatywne Organizacje Związkowe działające w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A., tj.:

 Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w GK PKN ORLEN S.A.,

 Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A.,

 Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy w GK PKN ORLEN S.A., zwracają się do Pana Prezesa o zwiększenie obecnych rabatów na 1 litrze paliwa do znacznie większej wartości kwotowej lub procentowej.

 

Kolejnym tematem dzisiejszego Biuletynu jest praca zdalna. W związku z licznymi zapytaniami pracowników zwróciliśmy się z pytaniem do obszaru HR PKN ORLEN, czy są prowadzone prace w kierunku wprowadzenia pracy zdalnej, jeśli tak, to jaki jest ich stan zaawansowania. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, iż trwają prace, które mają na celu dostosowanie rozwiązania do nowelizacji Kodeksu pracy, który wchodzi w życie od 7 kwietnia br. Ponadto zostaliśmy poinformowani, że ze względu na brak praktyk na rynku, a także braki w zakresie interpretacyjnym, niektóre aspekty wchodzących w życie zmian, wymagają konsultacji prawnej, co na bieżąco jest wyjaśniane. Poinformowano nas również, że obszar HR jest w trakcie opracowywania wytycznych, które ukażą się w najbliższym czasie.

 

Kolejnym i to kontrowersyjnym tematem jest Aneks do Regulaminu Pracy w Spółce ORLEN Serwis, dotyczący wprowadzenia kontroli trzeźwości pracowników oraz kontroli pracowników na obecność w ich organizmie środków działających podobnie do alkoholu. Projekt jaki otrzymaliśmy, jest pierwszym w całej Grupie Kapitałowej i pokazuje drogę jaka został obrana w tym zakresie. Oczywiście nikogo nie dziwi fakt, że zgodnie z wprowadzonymi ogólnokrajowymi regulacjami, również nasza firma takie badania wprowadzi, natomiast niektóre zapisy budzą już dziś mieszane odczucia. Pierwszym, w naszej ocenie bardzo kontrowersyjnym zapisem, jest wyłączenie grupy pracowników biurowych, tj. Referent, Specjalista, Koordynator, Kierownik Projektu, Kierownik czy Dyrektor z możliwości przeprowadzenia badania na zawartość np. alkoholu. Kolejny zapis, który w naszej ocenie jest nie przystający do realiów to zapis mówiący, że kontrola trzeźwości może być przeprowadzana jednokrotnie lub wielokrotnie w ciągu zmiany roboczej, nie częściej jednak niż dwa razy w tygodniu. Zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku rodzą się pytania o intencje takich zapisów. W naszej ocenie dbałość o bezpieczeństwo naszej firmy jest kluczowa i niezależnie czy dotyczy to pracowników operacyjnych czy biurowych. Poza tym rodzą się pytania, czy pracownik po dwukrotnym badaniu np. w poniedziałek lub wtorek, już w środę mając świadomość, że wyczerpał limit badań, może śmiało wchodzić do pracy „wczorajszy”? Co więcej, kto będzie prowadził nad tym nadzór, mając świadomość ilu pracowników wchodzi na teren naszych zakładów. Szanowni Państwo, zdajemy sobie sprawę, że poruszone przez nas kwestie są delikatnie mówiąc niepopularne, natomiast wszyscy wiemy, w jakiej firmie pracujemy. Czy tego chcemy, czy nie, nasze otoczenie się zmienia i niektóre zachowania już dawno powinny odejść z minionymi czasami. W związku z szeregiem naszych uwag do wspominanego Aneksu, przesłaliśmy nasze spostrzeżenia i czekamy na dalszy rozwój sytuacji, mając świadomość, że za chwilę wszystkie Spółki (łącznie z PKN ORLEN) pochylą się nad tym drażliwym zagadnieniem.

 

Ostatnim tematem dzisiejszego Biuletynu jest zbliżająca się Konferencja Delegatów naszego Związku, która odbędzie się w dniu 14.04.2023 roku, w Domu Technika. W związku z tym, prosimy wszystkich naszych Delegatów o kontakt z Przewodniczącymi Organizacji Oddziałowych w celu potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu. Udział w naszej Konferencji potwierdził Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Pan Piotr Ostrowski oraz Przewodniczący struktur powiatowych Pan Stanisław Nisztor. Dla przypomnienia, nasza organizacja od wielu lat należy do struktur OPZZ, która jest jedną z trzech największych Centrali Związkowych w Polsce.

 

Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i słonecznego weekendu. Natomiast wszystkim pracownikom, którzy w tym czasie pracują, życzymy spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.