BIULETYN INFORMACYJNY
25 kwietnia 2023

 

Biuletyn zaczynamy od Konferencji Delegatów naszego Związku, która odbyła się w dniu 14 kwietnia 2023 roku w Centrum Konferencyjnym „Dom Technika” w Płocku. Podczas spotkania omówiliśmy ostatni rok pracy, działań podjętych przez nasz Związek oraz spraw, z którymi borykaliśmy się w tym okresie. Przedstawiliśmy również naszym Delegatom plan działania na kolejny rok oraz rozliczenie (Komisja Rewizyjna) finansowe za wskazany okres. Omówiliśmy również kwestię rozwoju naszej organizacji. Porównując rok do roku, uzwiązkowienie znacznie wzrosło i na okres sprawozdawczy wyniosło 1900 czynnie pracujących członków oraz 165 członków zrzeszonych w naszej organizacji oddziałowej Emerytów i Rencistów. Znaczące wzrosty uzwiązkowienia naszej organizacji, pokazują nam, że droga jaką obraliśmy jest słuszna, a rzetelność i uczciwość (czasami do „bólu”) pokazuje, że darzycie nas zaufaniem, za co serdecznie dziękujemy! Dziękujemy szczególnie nowym członkom, którzy wybrali nas nie patrząc na klimat tworzony przez niektórych menedżerów sprzyjający „jednej słusznej” w tej chwili organizacji. Bardzo się cieszymy także z tego, że nasi wieloletni członkowie w znamienitej większości są z nami pomimo klimatu wspomnianego przed chwilą. Oczywiście znamy przypadki koniunkturalnych transferów, ale jak to w życiu bywa, każda koniunktura się kiedyś kończy. Podczas Konferencji podjęliśmy również Uchwałę o zwiększeniu składki członkowskiej o 3 PLN do poziomu 14 PLN (z dniem 01.05.2023 roku). Niestety ostatnie lata, a zwłaszcza szalejąca inflacja zmusiły nas do podjęcia tego kroku, jednak kwota jaką przyjęliśmy i tak jest najniższą składką członkowską wśród dużych organizacji związkowych.2Oczywiście podniesienie składki członkowskiej ciągnie za sobą również wzrost świadczeń statutowych – i tak na dzień dzisiejszy mamy najniższą składkę, a świadczenia na poziomie innych dużych organizacji.

 

W naszej Konferencji uczestniczył również Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) Piotr Ostrowski oraz szef struktur powiatowych z Płocka Przewodniczący Stanisław Nisztor. To była dobra i rzeczowa dyskusja na temat przyszłości Związków Zawodowych i wyzwań, przed którymi stoją polscy pracownicy. Przewodniczący OPZZ przedstawił działania jakie podejmuje centrala w zakresie projektów dotyczących m.in. emerytur stażowych, projektu obywatelskiego „Renta Wdowia”. Nasi Delegaci zaś poruszyli kwestie zmiany Ustawy dotyczącej „Prac o szczególnym charakterze” oraz emerytur mundurowych dla strażaków naszej Zakładowej Straży Pożarnej.

 

Kolejnym tematem dzisiejszego Biuletynu jest rocznica 20-lecia istnienia Basell Orlen Polyolefins. Mając na uwadze nadchodzący jubileusz, trzy największe organizacje związkowe działające w Spółce (nasza, Ruch Ciągły oraz Solidarność), zwróciły się z wnioskiem do pracodawcy o ustanowienie nagrody z tytułu 20-lecia firmy. W czasie naszego i pracowników oczekiwania na odpowiedź, pracodawca postanowił na swój, wyjątkowy sposób podziękować załodze za wkład w rozwój firmy. Z tej okazji przygotował upominek, który zgodnie z komunikatem ma przypominać pracownikom o tegorocznym jubileuszu. I tak dla Pań przygotowano apaszkę, a dla panów krawaty – oczywiście w kolorach korporacyjnych. Pracodawca przekazując tą „radosną” nowinę dodał, iż ma nadzieję, że prezenty przypadną pracownikom do gustu i posłużą przy niejednej wyjątkowej okazji. Szukam słów, które mogłyby oddać wdzięczność pracowników z tytułu tak „wyjątkowego wyróżnienia”, ale chyba najlepszym komentarzem do całej tej sytuacji, będzie jego brak. Ocenę pozostawiam naszym czytelnikom.

W dniu wczorajszym otrzymaliśmy pismo od pracodawcy w sprawie wspomnianej nagrody, w którego treści niestety nie ma oczekiwanych przez pracowników decyzji. Napisane jest, że pracodawca zaplanował liczne atrakcje i imprezy dla pracowników, a docenienie pracowników i ich lojalność powinni znaleźć w tegorocznym Porozumieniu płacowym (dość ciekawe połączenie z jubileuszem). Hitem jednak jest decyzja pracodawcy o wypłacie nagrody w wysokości 10% ( od płacy zasadniczej ) za wyniki BHP. Nagroda wypłacona zostanie w kwietniu czyli miesiącu, w którym decyzją Rady Nadzorczej przy współudziale Zarządu wypłacono premię za wyniki z najniższym w historii współczynnikiem firmowym 85% może być nawet 100%, pomimo wypracowania przez pracowników jednego z najwyższych zysków firmy. Chronologia wydarzeń kwietniowych była następująca: naszym zdaniem nieuzasadniona decyzja o niskim współczynniku, krawaty i apaszki, nagroda z BHP ( pewnie z kasy zaoszczędzonej na premii ). Ponownie jak wyższej komentarz pozostawiamy czytelnikom.

 

Następnym tematem dzisiejszego Biuletynu jest konsultowanie kilku ważnych projektów z pracodawcą. Nasze zespoły pracują nad zarządzeniami dotyczącymi m.in. Ratowników Chemicznych, badania trzeźwości oraz pracy zdalnej. We wszystkich ze wspomnianych pracach bierzemy bardzo aktywny udział, opierając się w dużej mierze na Waszych uwagach. Trochę szerzej wspomnę o konsultacji zarządzenia dotyczącego ratowników chemicznych. Kluczowe elementy nowelizowanego zarządzenia wynikają z oceny funkcjonowania obecnych rozwiązań, z ostatnich zdarzeń w których brali udział ratownicy, ich dostępności w trakcie akcji, a także wykorzystywania dodatku finansowego jako elementu ustalania przez kadry warunków płacy dla awansowanych pracowników.Strony wspólnie doszły do wniosku, że obecny zapis o minimum dwóch ratownikach w brygadzie na zmianie powinien obejmować dwóch pracowników z tzw. pola. Niestety były przypadki, że na zmianie było dwóch ratowników w tym dniu pracujących na sterowni – wiecie co to w praktyce mogło oznaczać?4Po konsultacjach nastąpi także zmiana w procedurze odwoływania pracownika, który zmienia miejsce pracy. Obecnie każdorazowo ratownik traci funkcję zmieniając miejsce pracy, a w nowym miejscu rozpoczynała się ponowna procedura powołania. Po zmianie, będzie tracił funkcje tylko wtedy, jeśli nowy kierownik nie wyrazi zgody na pełnienie funkcji w nowym miejscu pracy. Dodatkowo do obszarów, w których mogą być powoływani ratownicy chemiczni, dopisane zostają obiekty logistyczne – zapomniane do tej pory miejsca, gdzie w wielu przypadkach powinni być powoływani ratownicy.Kolejny element to pełnienie funkcji przez pracowników nadzoru pracujących w 8h systemie pracy (kierownicy instalacji, kierownicy projektu, inżynierowie). Chcemy konkretnie wyjaśnić ten element konsultacji, w związku z fermentem jaki tworzy wokół tego tematu jedna z trzech organizacji biorących udział w konsultacjach – i nie jest to związek pracowników ruchu ciągłego. Otóż wspomniana organizacja praktycznie nic nie wnosiła w czasie konsultacji, ale obficie wynosi nawet wstępne ustalania i kuchnię rozmów, wskazując jakie organizacje w jakich elementach miały swoje uwagi. My oczywiście nie wstydzimy się swoich postulatów czy sposobu prowadzenia konsultacji, ale robienie z tego przez wspomnianą organizację propagandy i przekazywanie wybranych i nie do końca precyzyjnych elementów konsultacji jest słabe i niestety nieuczciwe w stosunku do innych organizacji, ale również i pracowników, którzy często „nakręcają się” poprzez nazwijmy to nieprecyzyjne, tendencyjne informacje. W sprawie pełnienia funkcji ratownika przez pracowników nadzoru, zwróciliśmy uwagę, że niestety idea funkcjonowania ratownictwa się trochę „rozjechała” co do praktycznego sprawowania tej funkcji jak i pełnienia funkcji jako ciągłości dla awansowanych pracowników. Niestety obszar kadr idąc na łatwiznę w kontekście ustalania warunków płac dla awansowanych pracowników na stanowiska nadzoru, którzy na niższych stanowiskach byli ratownikami, obiecuje na wyrost (naszym zdaniem) dalsze pełnienie funkcji ratownika jako nazwijmy to benefitu płacowego, tym samym ingerując w idę funkcjonowania ratownictwa jako służby wsparcia w sytuacjach zagrożeń jak i innych spraw, gdzie jest konieczny udział ratownika. W ten sposób ponad 50 pracowników nadzoru pełni funkcję ratowników. Naszym zdaniem pracownicy nadzoru nie powinni w przyszłości pełnić funkcji ratownika, bo nie są w stanie z racji pełnionych obowiązków nadzoru jak i systemu pracy jednozmianowej wykonywać tego efektywnie. Takie podejście do tego elementu zostało wczoraj zaakceptowane przez wszystkich uczestników wspomnianych konsultacji, także przez wspomnianą organizację. Wypracowaliśmy rozwiązanie, że wszyscy pracownicy nadzoru pełniący obecnie funkcję będą ją pełnić dalej, ale po wejściu w życie zmian regulaminu nie będą powoływani nowi ratownicy z grupy pracowników nadzoru.5Uważamy i będziemy dążyć do takiego rozwiązania aby awansujący na stanowiska nadzoru, w trakcie ustalania nowych warunków płacowych mieli uwzględnione przez obszar kadr w nowej płacy równowartość dodatku dla ratowników, nie tracąc w ten sposób finansowo, a wręcz zyskując na takiej zmianie (od płacy zasadniczej jest premia, od dodatków nie).Reasumując, obecnie sprawujący funkcję pracownicy nadzoru będą ją sprawować dalej – chyba, że kierownik w nowym obszarze nie wyrazi na to zgody.

 

Ostatnim tematem dzisiejszego Biuletynu jest sprawa rabatów jakie uzyskała jedna z centrali związkowych. Wielu z Was pytało się nas: czemu tylko jedni związkowcy otrzymali zniżki? – dlatego śpieszę z odpowiedzią, że rabaty, które zostały przyznane dla tej centrali związkowej są rabatami dla pracowników spoza naszej Grupy Kapitałowej. Będą mogli z nich skorzystać górnicy, hutnicy, stoczniowcy, itp. My jako pracownicy posiadamy już rabaty na zakupy na naszych stacjach paliw i z naszej wiedzy są one lepsze niż te dla innych grup zawodowych. Dla przypomnienia, kilka tygodni temu trzy największe organizacje złożyły wniosek do Prezesa Pana Daniela Obajtka, o rozważenie zwiększenie rabatów na naszych kartach pracowniczy. Czekamy na odpowiedź w tej sprawie i oczywiście będziemy na bieżąco Was informować. Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i słonecznego weekendu. Natomiast wszystkim pracownikom, którzy w tym czasie pracują, życzymy spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.