BIULETYN INFORMACYJNY
10 sierpnia 2023

 

Dzisiejszy Biuletyn rozpoczniemy od procesów połączeniowych wynikających z fuzji ORLENU i LOTOSU. Jak już wielokrotnie pisaliśmy, kolejnym etapem są procesy połączeniowe w ramach Grupy Kapitałowej. I tak z początkiem lipca w ramach konsolidacji połączono: LOTOS Kolej, który przejął Spółkę ORLEN KolTrans oraz ORLEN Oil, który przejął LOTOS Oil. Jak zawsze przy takich procesach Związki odgrywają bardzo ważną rolę, która polega na zabezpieczeniu interesów pracowników. Tym razem oprócz standardowych gwarancji pracowniczych, mieliśmy świadomość, że podczas takich połączeń musimy zadbać o gwarancję dla Spółek, które pełniły rolę dominującą w tym procesie. Mając przed oczami wszelkie zagrożenia wynikające z konsolidacji, dodatkowo świadomość, że interesy pracowników przejmowanych są zabezpieczone w ramach pakietu gwarancyjnego, a pracowników Spółek przejmujących nie, nasza organizacja rozpoczęła dyskusję na ten temat, wskazując szereg zagrożeń. Nie ukrywamy, że proces jaki rozpoczęliśmy nie był prosty i przede wszystkim potrzebował czasu. Do ostatnich chwil nie wiedzieliśmy jaka będzie decyzja właściciela, dlatego wraz z innymi organizacjami wystąpiliśmy do Pana Prezesa Daniela Obajtka z prośbą o przeniesienie pakietu gwarancyjnego dla wszystkich pracowników uczestniczących w tym procesie. W odpowiedzi na nasz wspólny wniosek Pan Prezes przychylił się do niego i tak wszyscy pracownicy nie zależnie czy pracowali w podmiocie przejmującym czy przejmowanym otrzymali stosowne gwarancje, za co jesteśmy wdzięczni.

 

Kolejnym tematem, są spotkania organizacji związkowych z nowymi władzami Spółek w ORLEN Centrum Serwisowe, ORLEN Oil oraz ORLEN Laboratorium. Na każdym ze spotkań rozmawialiśmy z nowo powołanymi Prezesami na temat problemów, specyfiki i rozwoju każdej z Firm.  Liczymy na dalszą dobrą współpracę z Zarządami Spółek, a w dobie szeroko pojętej konsolidacji z Grupą Lotos i PGNiG na wdrażanie rozwiązań pro pracowniczych. Mamy nadzieję, że podczas tego procesu Zarządy Spółek jak i Właściciel pochylą się (jak to miało miejsce w Spółkach Kolejowych i Olejowych) nad wszystkimi pracownikami – niezależnie czy są „przejmowanymi czy przejmującymi”. Związki w lipcu również uzgodniły z pracodawcą w Orlenie Porozumienie w sprawie potwierdzenia uprawnień pracowników zawarte w związku z przejściem części zakładu pracy obejmującego Biuro Aktywizacji Nieruchomości w ORLEN S.A. na nowo powstający podmiot ORLEN Nieruchomości Sp. z o.o. Pracownicy Orlenu objęci zostaną również gwarancjami wynikającymi z Porozumienia restrukturyzacyjnego. W stosunku do nich, zachowane będą właściwe gwarancje i zabezpieczenia, zarówno w sferze trwałości stosunku pracy (tj. 48 miesięcy), jak i zachowania warunków płacy (tj. 24 miesiące).

 

 

Następny temat, który był konsultowany ze Związkami, to Aneks do Programu Poleceń Pracowniczych wraz z Załącznikiem zawierającym listę stanowisk i wysokość nagród w tym programie. Dla wyjaśnienia, Program Poleceń Pracowniczych wspiera procesy rekrutacyjne, a więc dotyczy tych przypadków gdzie obszar biznesowy zawnioskował o uruchomienie rekrutacji.

 

Na koniec kilka informacji nt. Co nowego w prawie pracy? Rok 2023 obfituje w szereg istotnych zmian w prawie pracy. W miejsce dotychczasowej telepracy, do Kodeksu pracy została wprowadzona praca zdalna. Wprowadzono nowe (w sumie 7 dodatkowych dni wolnych) i wydłużono już istniejące urlopy. I ostatecznie – wyposażono pracodawców w bardzo istotne uprawnienie do prewencyjnej, samodzielnej kontroli pracowników w zakresie trzeźwości i na obecność narkotyków. Nowe przepisy usunęły nierówności między umowami o pracę na czas określony i umowami o pracę na czas nieokreślony. Wprowadzono obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, obowiązek informowania organizacji związkowej o zamiarze jej wypowiedzenia oraz wprowadzono możliwość ubiegania się przez pracownika o przywrócenie do pracy albo o odszkodowanie, w razie ustalenia, że wypowiedzenie o pracę na czas określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy prawa. 3 Dodatkowe 5 dni urlopu w 2023 – dla kogo? Nowy Kodeks pracy wprowadza dodatkowy urlop opiekuńczy w celu zapewnienia opieki nad członkiem rodziny, który wymaga wsparcia z poważnych względów medycznych. Urlop ten będzie bezpłatny i będzie przysługiwał pracownikom w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym. 2 dodatkowe dni urlopu z powodu siły wyższej. W nowym Kodeksie przewidziano nowy urlop z powodu działania siły wyższej. Chodzi tu np. o ważne sprawy rodzinne spowodowane chorobą lub wypadkiem. Z powodu siły wyższej przysługuje nam urlop w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym. Za czas tego zwolnienia, pracownikowi przysługiwać będzie 50% wynagrodzenia. Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i słonecznego weekendu. Natomiast wszystkim pracownikom, którzy w tym czasie pracują, życzymy spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.