BIULETYN INFORMACYJNY
16 listopada 2023

 

. Dzisiejszy Biuletyn zaczynamy od przejścia części zakładu pracy obejmującego Pracowników zatrudnionych w Dziale Wsparcia Baltic Power w Obszarze Dyrektora Wykonawczego ds. Energetyki w ORLEN S.A. do Spółki OREN Neptun. Od dłuższego czasu negocjowaliśmy Porozumienie Transferowe w sprawie potwierdzenia uprawnień Pracowników objętych tym procesem. W dużej mierze Pracodawca przyjął postulaty związkowe, jednak, zwłaszcza nasza organizacja postulowała również o zmianę terminu przejścia, który w pierwszym projekcie wskazywał ostateczną datę transferu na dzień 01.11.2023 roku. Ostatecznie Pracodawca po namyśle podjął decyzję o zmianie terminu na 01.01.2024 roku.

 

Kolejnym tematem dotyczącym połączeń w Grupie Kapitanowej jest konsolidacja dwóch spółek: ORLEN Ochrona oraz LOTOS Ochrona. Jak czytamy w komunikacie: „26 października 2023 r., w siedzibie ORLEN Ochrona w Płocku podpisano Plan Połączenia, który jest następstwem trwającej integracji z LOTOS Ochrona. Połączenie Spółek stworzy silny podmiot w strukturach Grupy ORLEN. Dzięki temu w pełni zostaną wykorzystane efekty synergii i skali. Połączenie umożliwi maksymalizację efektywności zarządczo-operacyjnej. Fuzja będzie także istotnym czynnikiem rozwoju pozwalającym na wymianę doświadczeń oraz kompetencji. Wpłynie pozytywnie na poprawę pozycji negocjacyjnej z dostawcami w związku ze zwielokrotnieniem wolumenu prowadzonej działalności.” Dla przypomnienia spółka ORLEN Ochrona jest jednym z największych podmiotów w kraju zajmujących się szeroko pojętym zagadnieniem bezpieczeństwa. Po zakończeniu procesu połączeniowego spółka ORLEN Ochrona zatrudniać będzie blisko 1500 Pracowników.

 

 Kolejnym tematem dzisiejszego Biuletynu są Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy w Spółkach. W ostatnim czasie zakończyliśmy negocjacje oraz podpisaliśmy stosowny dokument w spółce ORLEN Eko. Udało się również „dopiąć” ostateczną wersję ZUZP w spółce ORLEN Aviation. Dokument został parafowany przez Pracodawcę oraz Organizacje związkowe. Teraz rozpoczął się proces otrzymywania zgód korporacyjnych i na koniec oficjalne wspólne podpisanie dokumentu. Zakończyliśmy również rozmowy dotyczące ZUZP w spółce ORLEN Asfalt. Po zakończeniu ostatnich prac technicznych strony parafują dokument i również, jak to miało miejsce w Spółce ORLEN Aviation, rozpocznie się proces legislacyjny polegający na uzyskaniu zgód korporacyjnych, który zakończy się oficjalnym podpisaniem dokumentu przez stronę związkową oraz Pracodawcy.

 

Kolejnym tematem dzisiejszego Biuletynu są zmiany do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie z przedstawicielami Pracodawcy (Biuro Zarządzania Relacjami Społecznymi i Świadczeniami Pracowniczymi), podczas którego zaproponowano następujące zmiany do świadczeń jakie miałyby nastąpić z dniem 01.01.2024 roku. Zmiany miałyby dotyczyć m.in. następujących elementów:

Pracownicy:

 Wzrost dofinasowania do wypoczynku o 300 zł lub leczenia sanatoryjnego o 450 zł na każdym z progów.

 Dofinasowanie do turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych wraz opiekunem lub do rehabilitacji stacjonarnej – wzrost o 500 zł.

 Pożyczki mieszkaniowe na zakup/remont/rozbudowę – wzrost o 5000 zł (spłata pożyczki rozłożona od 3 do 5 lat).

 

Byli Pracownicy:

 Dofinasowanie do wypoczynku / leczenia sanatoryjnego – zostanie uśrednione i ostatecznie będzie tylko jedno świadczenie wypłacane co roku.

 Dofinasowanie do turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych wraz opiekunem lub do rehabilitacji stacjonarnej – wzrost o 500 zł.

 Pożyczki mieszkaniowe na zakup/remont/rozbudowę – wzrost o 1000 zł.

 

Kolejnym tematem Biuletynu jest Zarządzenie dotyczące pracy zdalnej, które od kilku miesięcy obowiązuje w Grupie Kapitałowej. Z informacji jakie płyną z różnych obszarów Orlenu oraz Spółek Grupy Kapitałowej, wiemy, że różnie bywa z jej funkcjonowaniem. Są miejsca gdzie cały program działa wzorcowo i nie występują nawet najmniejsze problemy.  Przełożeni zrozumieli intencje i obiektywnie oraz uczciwie podchodzą do wniosków Pracowników. Niestety są obszary, w których praca zdalna występuje jako forma nagrody lub wyróżnienia, a przełożeni wyrażają zgody wybiórczo. Niebawem odbędzie się podsumowanie pierwszego okresu obowiązywania Zarządzenia, dlatego prosimy o przesyłanie Waszych spostrzeżeń czy uwag dotyczących tej materii, które przedstawimy podczas spotkania z Pracodawcą.

 

 

Ostatnim tematem dzisiejszego Biuletynu jest akcja mająca na celu pomoc zwierzętom z płockiego schroniska. Jeśli posiadacie poniższe zbędne rzeczy i nie jest Wam obcy los zwierząt zachęcamy do wzięcia udziału w zbiórce. Na dzień dzisiejszy najpotrzebniejszymi rzeczami są:

 Koce i ręczniki (nie muszą być nowe).

 Pluszaki lub zabawki, którymi już nikt się nie bawi.

 Karma w każdej postaci dla psów i kotów.

 

Koordynatorem akcji na rzecz zwierząt są Koleżanki: Adriana Gawinowska oraz Małgorzata Sandurska ze Spółki ORLEN Ochrona. Na Wasze pytania dotyczące miejsca, gdzie można dostarczyć powyższe rzeczy, Koleżanki odpowiedzą pod numerem telefonu 731 737 751. Zbiórka prowadzona jest w dniach 06 - 24.11.2023 roku. Istnieje również możliwość wpłat bezpośrednio na konto schroniska 62 1140 2004 0000 3002 7940 6098 w tytule: Darowizna – Pracownicy GK ORLEN zwierzętom. Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i słonecznego weekendu. Natomiast wszystkim pracownikom, którzy w tym czasie pracują, życzymy spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.