BIULETYN INFORMACYJNY 
15 marca 2024

 

 

Dzisiejszy Biuletyn rozpoczniemy od zmian kadrowych w ORLEN S.A. Jak zapewne większość z Was wie, karuzela roszad ruszyła. Co jakiś czas dochodzą do nas informacje o kolejnych zmianach. Jedną z tych informacji była ta o zmianie na stanowisku Dyrektora Wykonawczego ds. Kadr. Przez ostatnie 5 lat mieliśmy przyjemność współpracować z Panią Wiolettą Kandziak. Osoba zapewne Wam znana, jeśli nie osobiście to na pewno ze słyszenia. Doceniając naszą współpracę, chcielibyśmy podziękować Pani Dyrektor za wyjątkowe podejście pro pracownicze. Za uczciwość i rzetelne rozmowy podczas negocjacji i oficjalnych spotkań ale i również za pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów pracowników nie tylko z ORLEN ale całej naszej Grupy. Mamy nadzieję, że standardy i poprzeczkę jaką postawiła Pani Dyrektor jej następcom, będzie przyczynkiem podobnej współpracy z kolejnymi Dyrektorami ds. Kadr.

 

Kolejnym tematem dzisiejszego Biuletynu to kontrowersje jakie towarzyszyły negocjacjom płacowym w ORLEN Oil. Proces negocjacji w tej Spółce wydłużał się chyba najbardziej w całej GK, a na finiszu był dla nas wyjątkowo zaskakujący. Nasza organizacja od początku stała na stanowisku, że ze względu na doświadczenie z lat ubiegłych powinniśmy zapisać maksymalną wysokość podwyżki uznaniowej na poziomie 500 zł. Ustanowienie maksymalnej wysokości podwyżki spowoduje, że przynajmniej około co trzeci pracownik ma szansę otrzymać znaczącą kwotę. Na początku nasze stanowisko nieśmiało wspierały inne Związki z Trzebini i Jedlicza, natomiast już na finiszu przy ustalaniu zapisów treści notatki zrobiły tak zwaną rewoltę i przyłączyły się do negatywnego stanowiska kolegi związkowca z Gdańska, który nie zgodził się na takie rozwiązanie. Dla nas było to zadziwiające i niezrozumiałe. Zdajemy sobie sprawę, że małe lokalne organizacje próbują akcentować swoją obecność ale czy na pewno takim kosztem?  Mimo braku formalnych zapisów nasza organizacja związkowa będzie wnikliwie przyglądała się tegorocznej dystrybucji środków na podwyżki uznaniowe.

 

Kolejnym dzisiejszym tematem jest problem z postawieniem palarni (wiaty) przy budynku Centrum Administracji w Płocku. Od ponad dwóch lat nasza organizacja wraz obszarem BHP próbuje nakłonić Dział Administracji ORLEN do zakupu i montażu wspomnianej wiaty. Jesteśmy przerażeni, że mimo wielu obietnic składanych nam, Komisji BHP oraz samym pracownikom, wspomniany dział nie jest wstanie zrealizować zadania, o którym dyskutujemy tyle czasu. Osoby z zewnątrz naszej firmy, w życiu nie uwierzyłyby, że w takiej firmie jak ORLEN borykamy się z taki problemami. Tak powtarzam - od ponad 2 lat pracownicy i my mamieni jesteśmy obietnicami. Sytuacja jest już nawet nieśmieszna ale w mojej ocenie wręcz groteskowa !!!

 

Kolejnym tematem związanym z Biurem Administracji jest permanentny brak pomieszczeń biurowych. Od pewnego czasu docierają do nas informacje od pracowników, iż jakość warunków pracy radykalnie spada. Spowodowane jest to zagęszczeniem obsady pomieszczeń biurowych. Pracownicy mówią, że w wielu przypadkach siedzą wręcz sobie na plecach. Wskazują problem z prowadzeniem spotkań zdalnych, nie wspominając o zachowaniu poufności wielu informacji. Jedynym rozwiązaniem jakie widzi obszar Administracji to m.in. likwidację sal konferencyjnych, których swoją drogą i tak jest jak na „lekarstwo” lub dokładaniem „biurek” do pomieszczeń. Niestety wszystkie pomysły są raczej szukaniem doraźnych rozwiązań, a nie faktycznym rozwiązaniem problemu. Mamy świadomość i cieszymy się, że nasza firma się rozwija ale w ślad za tym powinny też iść inwestycje związane z rozbudową lub wręcz budową nowych pomieszczeń biurowych. Póki co, nic nam na ten temat nie wiadomo. Dlatego jeśli widzicie, że w Waszych biurach nie ma spełnionych wymogów dotyczących np. kubatury czy oświetlenia, to przypominamy, że w naszej firmie funkcjonuje Zakładowa Społeczna Inspekcja Pracy, którą w tej kadencji reprezentuje Pan Paweł Zdrojewski. Znając zaangażowanie naszego Inspektora na pewno dogłębnie zajmie się sprawą.

 

 

Ostatnim tematem dzisiejszego Biuletynu jest Zarządzenie operacyjne nr 24/2023/GK z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie: programu Pracodawca Przyjazny Rodzinie oraz działań związanych z jubileuszami pracy, zakończeniem pracy zawodowej oraz jubileuszami urodzin byłych pracowników. W ramach przypomnienia, nastąpiły m.in. takie zmiany:

„Pracownikom ORLEN S.A. przysługują uprawnienia do dodatkowych 2 dni wolnych od pracy w danym roku kalendarzowym, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, w związku z pełnieniem ról opiekuńczych, tj. opieką nad innym członkiem rodziny (rodzicami / teściami /dziadkami / współmałżonkiem / partnerem / dzieckiem powyżej 14 lat). Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym dni, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie przechodzą na rok następny. Wniosek należy wystawić w systemie SelfService SSEGK i/lub Portalu HR”. oraz „na wniosek pracownika wychowującego dziecko z niepełnosprawnością, kierownik komórki organizacyjnej zobowiązany jest udzielić w roku kalendarzowym dodatkowo 2 dni wolnych od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (poza zwolnieniem od pracy pracownika wychowującego dziecko w wieku do 14 lat w wymiarze 2 dni w ciągu roku kalendarzowego, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia). Niezależnie od liczby dzieci z niepełnosprawnością, pracownikowi przysługują 2 dni w danym roku kalendarzowym. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym dni, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie przechodzą na rok następny. Wniosek należy wystawić w systemie SelfService SSEGK i/lub Portalu HR. Przed wystawieniem wniosku w systemie SelfService i/lub Portalu HR należy złożyć do Biura Obsługi Pracowników podpisane oświadczenie o niepełnosprawności dziecka zawierające: imię i nazwisko dziecka”.

 

 

Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i słonecznego weekendu. Natomiast wszystkim pracownikom, którzy w tym czasie pracują, życzymy spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.