BIULETYN INFORMACYJNY
03 czerwca 2019

 

Dzisiejsze informacje rozpoczynamy od spraw związanych z Grupą Kapitałową. W dniu 23 maja 2019r. w Spółce Basell Orlen Polyolefins odbyło się spotkanie, na którym strony- pracodawcy i związkowa, podpisały aneks do istniejącego w tej Spółce od wielu lat Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Główne zmiany, jakie pojawiły się w dokumencie to przede wszystkim zmiany w Tabeli Wynagrodzeń, Taryfikatorze Stanowisk Pracy oraz częściowego uregulowania w kwestii dodatków zmianowych (dalej postulujemy wprowadzenie dodatku dla pracowników dwuzmianowych) i ratownictwa chemicznego. Spotkanie było również okazją do poznania i rzeczowej rozmowy z nowym Prezesem Panem Laurentem Hautier. W dyskusji również uczestniczył Członek Zarządu Pan Radosław Majczak. Podczas rozmowy Prezes przedstawił plany dotyczące Spółki oraz odpowiedział na zadane przez nas pytania. Podczas dyskusji, strona związkowa mocno zaakcentowała potrzebę dalszych zmian w ZUZPie, ze szczególnym naciskiem na element premii. Mamy nadzieję, że nowe przywództwo w Spółce to nowe spojrzenie na kwestie pracownicze.

 

Trzymając się tematyki Zbiorowych Układów Pracy, to miło nam poinformować,że w przyszłym tygodniu nastąpi uroczyste podpisanie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Spółce ORLEN Administracja. Możemy pochwalić się również, że w drodze wielomiesięcznych negocjacji, nagłych i niespodziewanych zwrotów akcji, w dniu wczorajszym został parafowany Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy w Spółce ORLEN Serwis. Dokument zawiera wiele pozytywnych elementów wpływających na wynagrodzenia pracowników. Głównym z nich to Nagroda Roczna, której w tej Spółce dotychczas nie było. Parafowany dokument to sukces wszystkich stron negocjacji. Mamy nadzieję, że dokument przyczyni się do uspokojenia atmosfery w Spółce. Pragnę podkreślić, że wspominany dokument to sukces wszystkich związków zawodowych i niezależnie od przekazów, jakie wyślą niektórzy liderzy związkowi, wszyscy wspólnie wynegocjowaliśmy „dobry” dokument. Ponadto, w związku z historycznym porozumieniem jakim jest Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy w Orlen Serwis, zarząd Spółki zaproponował z tego tytułu wypłatę nagrody jednorazowej dla Pracowników w wysokości 500 zł brutto.

 

Kończąc temat Grupy Kapitałowej. W dniach 27-28 maja 2019 r., nasza organizacja uczestniczyła w spotkaniu ze Spółką ORLEN Południe w Trzebini. Spotkanie to dotyczyło wartościowania stanowisk pracy. Wstępnie ustalono również kształt tabeli i taryfikatora. Niestety w jednej kwestii nasza organizacja miała odmienne zdanie. Dotyczyło ono umiejscowienia pracowników produkcji (o wiele niżej) względem pracowników szeroko pojętej administracji i logistyki. Niestety zostaliśmy osamotnieni w naszym stanowisku, co zapewne przełoży się na ostateczny kształt tabeli.


 

​W ostatnich dniach organizacje związkowe uczestniczyły w kolejnym spotkaniu dotyczącym Pracowniczych Planów Kapitałowych. Wspólnie z przedstawicielami pracodawcy został omówiony status wyboru instytucji finansowej do zarządzania PPK. Zgodnie z dotychczasowymi deklaracjami PKN ORLEN S.A. przygotowuje się do wyboru jednej firmy do zarządzania PPK w całej Grupie Kapitałowej. Dla przypomnienia program ruszy w całej Grupie Kapitałowej w IV kwartale 2019 roku.

 

 

 

Koleżanki i koledzy, przypominamy i zapraszamy na nasz piknik związkowy, który odbędzie się w dniu 28.06.2019 roku, w „ Zielonym Ogródku ” MOSiR (przy Wieży Ciśnień).

Zapisy na piknik wraz z wpłatą w wysokości:

25 zł członek związku, 50 zł osoba towarzysząca

przyjmujemy w Biurze Związku – budynek 06 pokój 18.

 

Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i słonecznego weekendu,
a tym, którzy w tym czasie pracują, spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.