BIULETYN INFORMACYJNY
21 maja 2019

Witamy, naszych członków i sympatyków po krótkiej świątecznej przerwie. Dzisiejsze informacje zaczynamy od nowego elementu jaki pojawił się w PKN ORLEN S.A. tj. Rozmowy Rozwojowej. Jak możemy przeczytać w intranecie:

,,Już od początku maja w ORLENIE jest realizowana Rozmowa Rozwojowa, czyli spotkanie przełożonego z pracownikami. Obie strony mogą też już korzystać z aplikacji, która ułatwi przeprowadzenie tej rozmowy, która ma ona na celu ustalenie persepktyw rozwoju i celów szkoleniowych. Zasady realizacji Rozmowy reguluje Zarządzenie nr 6/2019/DG z dnia 21.01.2019 roku. Ważną rolą Rozmowy Rozwojowej jest otwartość i dialog, powinna też być traktowana jako narzędzie udzielania informacji zwrotnej”.

 

Należy przypomnieć, że Rozmowa Rozwojowa nie jest substytutem i w żaden sposób nie nawiązuje do obowiązującej przez kilka lat i bardzo źle ocenianej załogę oceny pracowniczej.

 

Cytując ostatnie zdania z komunikatu zamieszczonego w komunikacie: Pamiętaj! Rozmowa Rozwojowa to dialog. Wykorzystaj to spotkanie na rozmowę, informację zwrotną i omówienie wzajemnych oczekiwań. Bądź otwarty i autentyczny. Informacja zwrotna przekazana podczas rozmowy jest nieocenioną wartością dla drugiej osoby, dlatego warto!
Jeśli masz pytania, zgłoś się do Zespołu Zarządzania Kompetencjami.

 

Z początkiem maja zakończyliśmy negocjacje we wszystkich Spółkach Grupy Kapitałowej w której działa nasz organizacja. Ostatnie trzy Spółki ( ORLEN Centrum Serwisowe, ORLEN Oil oraz ORLEN Aviation) podpisały stosowne porozumienia z organizacjami związkowymi i niebawem rozpocznie się dystrybucja środków. Cieszy fakt, że Grupa Kapitałowa znacząco nie odbiegała od siebie w zakresie tegorocznych negocjacji i w tym roku wszyscy pracownicy otrzymają podwyżki obligatoryjne, a część załogi podwyżki uznaniowe. Mamy nadzieje, że powyższe rozwiązanie (podwyżki nieodbiegające od PKN ORLEN) stanie się już tradycją w całej naszej pracowniczej rodzinie.

 

Kolejny temat to negocjacje ZUZP w Spółce ORLEN Administracja. Można powiedzieć, że powoli zbliżamy się do końca. Pozostały do dyskusji kwestie związane z regulaminem premiowania oraz wysokość i sposób wypłaty nagrody rocznej. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie dopniemy te kwestie i w kolejnej Spółce zacznie obowiązywać Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. W tym tygodniu ruszamy również z pierwszymi, ,,zuzpowskimi” negocjacjami w ORLEN Projekt. Mamy nadzieje, że również w tej Spółce rozmowy pójdą sprawnie i za kilka miesięcy strony będą mogły pochwalić się wynegocjowanym dokumentem. W najbliższym czasie, podpiszemy również Aneks do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Spółce Basell ORLEN Polyolefins, który kilka miesięcy temu został wynegocjowany przez działające w Spółce związki zawodowe.

 

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie z firmą Climbex w Opolu. Dla przypomnienia, firma ta zajmuje się serwisem utrzymania czystości na terenie PKN ORLEN. Podczas rozmów, zarówno pracodawca jak i związki zawodowe doszły do porozumienia w zakresie pojawienia się nowego elementu w tej firmie tj. premii w wysokości 5%, która będzie uzależniona wyłącznie od absencji pracownika. Kolejnym elementem wynegocjowanym w tej firmie to dwie nagrody świąteczne. Mamy nadzieję, na nowe relacje z Zarządem tej Spółki, które delikatnie mówiąc, dotychczas najlepiej się nie układały. Nie ukrywamy, że ostatnie rozmowy odbyły się w bardzo dobrej i rzeczowej atmosferze, to daje duże nadzieje na przyszłość.

 

Miło nam poinformować, iż w kolejnej Spółce Grupy Kapitałowej została zawiązana organizacja oddziałowa naszego związku. 50 pracowników ze Spółki ORLEN Aviation złożyło deklaracje przystąpienia do naszej organizacji. Widzimy płaszczyznę do pracy na rzecz pracowników tej firmy. Jednym z pierwszych elementów jakim chcemy się zająć, to przystąpienie Spółki do wspólnego Funduszu Świadczeń Socjalnych działającego w Grupie Kapitałowej. Dla przypomnienia ORLEN Aviation to Spółka świadcząca usługi z zakresu tankowania samolotów na wszystkich portal lotniczych w Polsce. Kończąc temat nowej organizacji, miło nam poinformować, że nasz związek na dzień dzisiejszy liczy ponad 1620 członków.

 

Tegoroczne obchody Dnia Chemika odbędą się w dniach 8 – 9 czerwca 2019 roku. W związku z sugestią związków zawodowych oraz samych pracowników tegoroczne święto będzie wyglądało w następujący sposób: pierwszy dzień będziemy świętować w gronie pracowników i ich rodzin, natomiast dzień drugi będzie otwarty dla wszystkich mieszkańców Płocka. Już dziś wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału zarówno w obchodach naszego święta jak i w starcie w ORLEN Olimpiadzie.

 

 

Koleżanki i koledzy, zapraszamy na nasz piknik związkowy, który odbędzie się w dniu 28.05.2019 roku, w „ Zielonym Ogródku ” MOSiRu (przy Wieży Ciśnień). Zabawę rozpoczynamy o godzinie 18.00, a kończymy o północy. Upraszamy wszystkich uczestników o zabranie wspaniałej pogody, mnóstwa siły oraz worka dobrego humoru.

 

 

 

 

Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i słonecznego weekendu, a tym, którzy w tym czasie pracują, spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.