Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy
w Grupie Kapitałowej ORLEN S.A.

Informacja Związkowa

 

 

Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy w Grupie Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. jest największą organizacją związkową w Grupie Kapitałowej ORLEN.

Reprezentujemy blisko 2000 czynnych zawodowo członków Związku zrzeszonych u 26 pracodawców w Grupie Kapitałowej jak i Spółkach zewnętrznych, które w wyniku zmian własnościowych znalazły się poza GK.

 

Podstawową komórką związkową jest oddziałowa organizacja, która jest częścią jednolitej organizacji, jaką jest Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.

 

Działamy na rzecz naszych członków od ponad 30 lat. Nasza organizacja wspiera aktywnie swoich członków, reprezentując ich interesy u poszczególnych pracodawców. Liczba członków naszej organizacji sukcesywnie rośnie, co jest najlepszym dowodem na skuteczność naszych działań.

 

W ciężkich chwilach pomagamy naszym związkowcom, przekazując im zapomogi losowe związane z ciężką chorobą własną lub członka najbliższej rodziny. Zgodnie z naszym Statutem wypłacamy również świadczenia pieniężne wynikające z narodzin dziecka, zgonu członka Związku i jego rodziny (matka, ojciec, teść, teściowa, współmałżonek i dzieci) lub przejścia na rentę lub emeryturę.

Nasza organizacja jest również konkurencyjna pod względem składki członkowskiej, która wynosi 14 zł miesięcznie i jest najniższą składką jaką pobierają od członków inne Związki Zawodowe w Grupie ORLEN.

 

Posiadamy własną stronę internetową – www.mbzz.pl, na której są informacje o Związku oraz zamieszczane cyklicznie Biuletyny.

Jesteśmy mobilni oraz aktywni. Jesteśmy zawsze tam, gdzie potrzebują nas nasi członkowie.

 

Zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi!

 

                     Mariusz Konopiński                                          Michał Umiński      

                        Przewodniczący                                         Wiceprzewodniczący

 

Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.