OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO ZWIĄZKU
15 grudnia 2021

 

Koleżanki i Koledzy,

 

W dniu wczorajszym w Intranecie ukazał się artykuł „PKN ORLEN, LOTOS i PGNiG rozmawiają ze stroną społeczną”.

 

Informuję, że nasza organizacja związkowa, pomimo nierzetelnej sugestii ze strony autora artykułu, nie brała udziału w żadnych rozmowach we wspomnianym towarzystwie, tym bardziej nie podpisała żadnego porozumienia. Z tego co udało nam się ustalić, stroną społeczną tego porozumienia są struktury Solidarności pod patronatem ministra Sasina i przewodniczącego Dudy. Podpisanie tego typu porozumienia z mniejszością tzn. z jedną organizacją związkową działającą w konsolidowanych firmach jest czysto propagandowym działaniem, nie mającym nic wspólnego z prawdziwymi zabezpieczeniami interesów pracowników, a jedynie wykreowanie przekazu o jedynie słusznym, walczącym w imieniu pracowników związku (skąd my to znamy?).

 

Oświadczam, że bez względu na treść tego niby porozumienia, nie ma ono większej mocy formalnej, bo taką mogą mieć porozumienia zawarte w oparciu o powszechne przepisy prawa, gdzie stronami są wszystkie organizacje związkowe działające w firmach, a nie tylko związki wybrane w ramach jakiegoś tam klucza.

 

Cała ta sprawa, potajemne negocjacje, potajemne niby porozumienie, kładą bardzo duży cień na dobry jak do tej pory dialog społeczny w Firmie.

 

Nasza organizacja związkowa nigdy nie pozwoliłaby sobie na tego typu zakulisowe zagrywki i brak poszanowania dla innych organizacji związkowych.

Dialog w ważnych dla pracowników sprawach staramy się prowadzić transparentnie, czytelnie, a szczególnie z dala od polityki, co w tym przypadku jest aż nadto widoczne, że jest inaczej.

 

Kończąc tą pierwszą reakcję na dość bulwersujące zdarzenie i nie mniej bulwersujące jej przedstawienie w Intranecie informujemy, że wraz z prawdziwą większością organizacji związkowych podejmiemy w tej sprawie stosowne kroki, o czym będziemy Was informować.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Związku