Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.