WAŻNE- INFORMACJA -WAŻNE
20 marca 2020

 

 

Zarząd Związku mając na uwadze działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem SARS-CoV, a w szczególności z uwagi na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a także w myśl pojęcia siły wyższej, tj. zewnętrznego zdarzenia, niemożliwego do przewidzenia, które w obiektywny sposób uniemożliwia przeprowadzenie posiedzenia Konferencji Delegatów w ustalonym terminie, postanawia co następuje:

 

Zarząd Związku postanawia uchylić Uchwałę z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie zwołania Konferencji Delegatów. Szczegółowy termin przeprowadzenia Konferencji Delegatów w 2021 r. zostanie uchwalony zgodnie z postanowieniami Statutu Międzyzakładowego Branżowego Związku Zawodowego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.